• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 556
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Türk siyasal yaşamını Tanzimat Dönemi’nden günümüze kadar öğrencilere tanıtılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen dönemde, Türk Siyasi Tarihi'nin gelişimi, Türk Siyasal Yaşamının sosyal ve siyasi olguları, güncel olaylarla tarihi olaylar arasındaki karşılaştırmalar yapılarak ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türk siyasi hayatının tarihsel gelişimine aşina olmak. 1, 5, 6; 13 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C
Osmanlı modernleşme süreci konusunda bilgi sahibi olmak. 1, 5, 6 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C
Türk siyasal hayatında müdahalelerin rolünü analiz etmek. 1, 5 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C
!960 sonrası ortaya çıkan toplumsal hareketleri tanımlamak ve yorumlamak. 1, 2, 5 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C
Türk siyasal hayatına ilişkin güncel konuları tartışmak. 1, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 IMPARATORLUĞUN KLASİK DÖNEMİ Lewis (2002),Oktay (1998)
3 1839 TANZİMAT FERMANI VE SONUÇLARI Lewis (2002), Oktay (1998)
4 ANAYASAL REJİMİN İLANI Lewis (2002), Oktay (1998)
5 JÖN TÜRKLERİN MUHALEFETİ 1908 İHTİLALİ Lewis (2002), Oktay (1998)
6 KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYETİN İLANI Lewis (2002), Oktay (1998)
7 ARA SINAV  
8 TEKPARTİLİ SİSTEM ÖZELLİĞİ Ahmad (1993), Lewis (2002), Oktay (1998)
9 2. DÜNYA SAVAŞI’DAN SONRASINDA TÜRKİYE Ahmad (1993), Karpat (2008)
10 TOPLUMUN GELİŞİMİ Ahmad (1993), Karpat (2008)
11 1960 VE ASKERİ MÜDAHALE Ahmad (1993), Karpat (2008), Kalaycıoğlu & Sarıbay (2007)
12 SOSYAL HAREKETLER Ahmad (1993), Kalaycıoğlu & Sarıbay (2007)
13 1971 VE 1980 ASKERİ DARBELER Ahmad (1993), Kalaycıoğlu & Sarıbay (2007)
14 GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’Sİ Kalaycıoğlu & Sarıbay (2007), Karpat (2008)
15 DEĞERLENDİRME  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Lewis, Bernard (2002) [1961] The Emergence of Modern Turkey (Oxford University Press).

Ahmad, Feroz (1993) The Making of Modern Turkey (London: Routledge).

Oktay, Cemil (1998) Siyaset Yazıları: Hum Zamirinin Serencamı ve Diğerleri (İstanbul: Der).

 

Kalaycıoğlu, Ersin ve Ali Yaşar Sarıbay (2007) Türk Siyasal Hayatı, Makaleler (İstanbul: Alfa).

 

Karpat, Kemal (2008) Türk Demokrasi Tarihi (İstanbul: İmge).

Diğer Kaynaklar Handouts and articles authored by the instructor.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Sunum 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.         X  
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         X  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         X  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.     X      
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.        X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Sunum 1 10 10
Ödev 1 35 35
Toplam İş Yükü     177
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,08
Dersin AKTS Kredisi     7