• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 555
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı a) Uluslararası İlişkilerin temel kuramlarının ve bu disiplinin başlangıcından beri ilerlediği yönün kapsamlı bir bakışını kazandırmak ve b)öğrencilerin çeşitli dış politikalarla ilgili kuramları ayırt edebilmesi ve tartışabilmesidir.  

Dersin İçeriği: 

Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplininin detaylı bir incelenmesini içerir. Bu alanda son dönemde karşılaşılan sorunlar ve meydan okumalara, özellikle 20. yüzyılın ortasından itibaren meydana gelen temel değişiklikler ile pozitivizme ve yapısalcılığa karşı ortaya çıkan post-modern ve post-yapısalcı epistemolojik alternatiflere odaklanılacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derste karşılaşılan çeşitli Uluslararası İlişkiler teorilerini tanımlamak 1 ,2 1,2,3,8 A,B,C,D
Tarihsel bağlamda teorilerin önemli yazarlarını ayırt etmek 1, 2, 4 1,2,3,8 A,B,C,D
Farklı teorileri ayrıntılı bir şekilde tanımlamak 1, 3, 7 1,2,3,8 A,B,C,D
Farklı düşünce okullarını birbiri ile karşılaştırmak 4, 6, 7, 12 1,2,3,8 A,B,C,D
Çeşitli teorilerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek 3, 5, 6 1,2,3,8 A,B,C,D
Bir teori veya teori grubu için açıkça konuşmak 5, 7, 8 1,2,3,8 A,B,C,D
Belirli bir sosyo-politik durum üzerine tartışmak 9, 10, 12 1,2,3,8 A,B,C,D
Uluslararası politikanın önemli tarih, ülke ve başkentlerini belirlemek 4, 6, 10 1,2,3,8 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Öğretim programı
2  Tarihsel Gelişim  Baylis & Smith
3  Temel Teoriler  Baylis & Smith - Boucher
4  Uluslararası Kuruluşlar  Rich
5  Sınıf Çalışması I  -
6  Birleşmiş Milletler ve Tarihsel Gelişimi  Kissinger
7  Uluslararası Düzen I  Rich
8 ARA SINAV -
9  Uluslararası Düzen II  Rich - Boucher
10  Diplomatik Protokol  Lec. Notes & Articles
11  Uluslararası Göç  Baylis & Smith
12  Uluslararası Ekonomi Politik  Lec. Notes & Articles
13  Uluslararası İlişkiler ve Etik  Kissinger
14 Özet -
15 Sonuçlar -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitapları ·        LEC. NOTES & ARTICLES

·       BAYLIS, J. & SMITH, S. THE GLOBALIZATION OF WP

·       RICH, NORMAN. GREAT POWER DIPLOMACY

 

Diğer Kaynaklar ·       KISSINGER, H. DIPLOMACY

·       BOUCHER, D. POLITICAL THEORIES OF IR

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Üniversite Kütüphanesi
Ödevler Tartışma soruları ve sunuma hazırlanmak
Sınavlar Arasınav ve dönem sonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma, sunum ve ödevler 12 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.     x      
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         x  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.   x        
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.     x      
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.     x        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme. x          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Sunum ve Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8