• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 525
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders uluslararası örgütlerin tarihleri ve dünya politikasındaki rollerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra ders ayrıca Birleşmiş Milletler gibi önemli uluslararası örgütlerin yapılarını ve işleyişlerini tanıtma hedefindedir. 

Dersin İçeriği: 

Bu ders iki ana kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk kısmı uluslararası örgütlere dair tanımlar, bu örgütlerin tarihleri, sınıflandırılmaları, rolleri, işlevleri ve onlara dair farklı perspektifleri ele almaktadır. Dersin ikinci kısmında ise Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi örgütlerin detayları tartışılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Uluslararası örgütlerin tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak
1, 2, 13 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Farklı uluslararası örgüt biçimlerini tespit edebilmek
1, 6 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Uluslararası örgütlerin rol ve işleyişlerini anlamak
1, 6 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Uluslararası örgütlere dair farklı yaklaşımları ayırt edebilmek
1, 2, 7 1,2,3,8 A,B,C,D
  1. Dünya politikasındaki temel uluslararası örgütlere dair bilgi sahibi olmak ve bunlar hakkında fikir beyan edebilmek
1, 6, 8, 9, 11 1,2,3,8 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Öğretim programı
2 Tanımlar ve tarih Archer, Bölüm 1
3 Sınıflandırma Archer, Bölüm 2
4 Roller ve İşleyiş Archer, Bölüm 3
5 Farklı Perspektifler Archer, Bölüm 4
6 Şu ana kadar işlenmiş konulara genel bir bakış -
7 ARA SINAV -
8 Dünya Ticaret Örgütü Hurd, Bölüm 3
9 Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Hurd, Bölüm 4
10 Birleşmiş Milletler: Hukuk ve Yönetim Hurd, Bölüm 5
11 Birleşmiş Milletler: Uluslararası Barış ve Güvenlik Hurd, Bölüm 6
12 Uluslararası Çalışma Örgütü Hurd, Bölüm 7
13 Uluslararası Adalet Divanı Hurd, Bölüm 8
14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Hurd, Bölüm 9
15 SONUÇ -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitapları Archer, C., 2001. International Organizations. London: Routledge.

Hurd, I., 2014. International Organizations: Politics, Law. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Diğer Kaynaklar Alvarez, J., 2006. International Organizations: Then and Now.  American Journal of International Law, pp.324-46.

Barnett, M.N. and Finnemore, M., 1999. The Politics, Power and Pathologies of International Organizations. International Organization, 53(4), pp. 699-732. 

Beckfield, J., 2003. Inequality in the world polity: the structure of international organization. American Sociological Review, 68(3), pp. 401-424.

Keohane, R. and Martin, L., 1995. The Promise of Institutionalist Theory. International Security, 20(1), pp. 39-51.

Maul, D., 2009. “Help Them Move the ILO Way”: The International Labor Organization and the Modernization Discourse in the era of Decolonization and the Cold War. Diplomatic History, 33(3), pp. 387-404.

Mearsheimer, J., 1994. The False Promise of International Institutions. International Security, 19(3), pp. 5-49. 

Posner, E. A. and de Figueiredo, M. F. P., 2005. Is the International Court of Justice Biased? The Journal of Legal Studies. 34 (2), pp. 599-630. 

Schabas, W., 2011. An Introduction to International Criminal Court. 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Tryggestad, T.L., 2009. Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security. Global Governance, 15(4), pp. 539-558.

Wade, R.H., 2003. What strategies are available for developing countries today? The World Trade Organization and the shrinking of “development space”. Review of International Political Economy, 10(4), pp. 621-644.

Williams, D., 2008. The World Bank and Social Transformation in International Politics: Liberalism, Governance and Sovereignty. Abingdon: Routledge.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Üniversite Kütüphanesi
Ödevler Tartışma soruları ve sunuma hazırlanmak
Sınavlar Ara sınav ve dönem sonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma, sunum ve ödevler 12 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. x          
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme. x          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         x  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entelektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.     x      
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.       x    
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       x    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       x    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.   x          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 8
Sunum ve Ödev 16 2 32
Final 1 20 8
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8