• TR
  • EN
Ders Kodu: 
HIST 598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin Amacı Bu ders tarihin metodolojik problemleriyle ilgilidir. Öğrenciler tarihin önemli prensiplerini öğrenecek ve öğrendiklerini sergilemek için sunumlar yapacaktır.

Dersin İçeriği: 
Tarihin ve akademik tarihin temel prensipleri
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: 1. Ödev 2. Derse Katılım 3. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tarihin temel prensiplerini anlar.   1,2,3 A,B,C
 

Gerekli sunum kabiliyeti geliştirir.

  1,2,3 A,B,C
 

Akademik metodu öğrenir.

  1,2,3 A,B,C
Tarih yazımıyla ilgili genel meseleleri öğrenir.   1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihin temel prensipleri  
2 Tarihle ilgili temel problemler  
3              Akademik yazı ve sunum  
4 Konuların öğrencilere dağıtımı  
5 Sunum ve tartışma  
6 Sunum ve tartışma  
7 Sunum ve tartışma  
8 Sunum ve tartışma  
9 Sunum ve tartışma  
10 Sunum ve tartışma  
11 Sunum ve tartışma  
12 Sunum ve tartışma  
13 Sunum ve tartışma  
14 Final  

Kaynaklar

 

____________________________________________________________

 

CARR Edward Hallett, Tarih Nedir?,Çev. Misket Gizem Gürtürk, 10. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

 

CARR Edward H.; FONTANA, J., Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, İmge Kitabevi, Ankara, 1992.

 

CHAKRABARTY Dipesh, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton, 2000.

 

COHEN Gerald A., Karl Max'ın Tarih Teorisi, Çev. Ahmet Fethi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998.

 

COLLINGWOOD Robin George, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, 2. Baskı, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1996.

 

COLLINGWOOD Robin George, Tarihin İlkeleri ve Tarih Felsefesi Üstüne Başka Yazılar, Çev. Ahmet Hamdi Aydoğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.

 

COLLINGWOOD Robin George; DEBBINS William, Yay. Haz., Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, Çev. Erol Özvar, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2000.

 

DESCARTES Rene,Metot Üzerine Düşünme, Çev. Mehmet Karasan, MEB Yayınları, İstanbul, 1967.

 

ENGİN Vahdettin; ŞİMŞEK Ahmet, Ed. Türkiye'de Tarihyazımı, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2011.

 

FOUCAULT Michel, Bilginin Arkeolojisi, Çev. Veli Urhan, İstanbul,Birey Yayınları, 1999.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayı KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Ödev 1 50
Derse Katılım   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

ECTS

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Etkinlik 14 3 42
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 14 6 90
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 3 3
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Okuma Notları 14 3 42
Son Sınav   1 3 3
Toplam İş Yükü 1 30 30
Toplam İş Yükü / 25 (s)     250
Dersin AKTS Kredisi     10
Etkinlik     10