• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
THTR 571
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Çağdaş oyunculuk kuramlarının düşünsel temellerini kavrayarak uygulamaya aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Bu derste çağdaş tiyatro, oyunculuk ve dramaturji kuramları temellerine dayanan oyunculuk çözümlemeleri ve uygulamaları yapılır. Bu bağlamda Bertolt Brecht’in epik-diyalektik tiyatro kavramı ve ona bağlı olarak oluşturduğu oyunculuk kuram ve pratikleri, düşünsel temelleri esas alınarak oyun metinleri üzerinde uygulamaya alınır.

Öğrenciler yaptıkları sunumlarla öğrendikleri Bertolt Brecht’in tiyatro, oyunculuk ve dramaturji kuramları ve bunların Bertolt Brecht oyunlarındaki çözümlemeleri ara sınavda bir yazılı sınavla ölçülür. Ara sınavdan sonra, öğrendikleri Bertolt Brecht’in tiyatro, oyunculuk ve dramaturji kuramları ve bunların Bertolt Brecht oyunlarındaki çözümlemelerini sahne üzerinde uygularlar. Final sınavında ise kuram ve uygulama bilgilerini ölçen bir yazılı ve uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi.

Oyunculukta biçemsel esneklik edinimi.

Sahnede “varolma”.

Karmaşık ilişki ve durumları kendine uyarlama yetisinin kazanımı. 

Düşünsel temelin oyunculuk pratiğine aktarılması yetisinin kazanımı.

Eleştirel ve analitik bakış açısının oyuncunun kendi oyunculuk eylemine yöneltilmesi yetisinin kazanımı.

Tiyatronun unsurları arasındaki etkileşim ile bütünleşen bir tiyatro üretimi kavram ve pratiğinin kazanımı.

Düşünsel temel, eleştirel ve analitik bakış açısı ile “yaratıcılık” arasındaki ilişkinin kavranması.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Anlatım, Tartışma, Uygulama, Öğrenci Projeleri Ödev-Sunum, Yazılı Sınav,

Uygulama

       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı, kuramsal çerçeve  
2 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Sunum 1 Ödev
3 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Sunum 2 Ödev
4 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Sunum 3 Ödev
5 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Sunum 4 Ödev
6 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Sunum 5 Ödev
7 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Sunum 6 Ödev
8 ARA SINAV  
9 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Uygulama 1 Sahne Hazırlama
10 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Uygulama 2 Sahne Hazırlama
11 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Uygulama 3 Sahne Hazırlama
12 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Uygulama 4 Sahne Hazırlama
13 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Uygulama 5 Sahne Hazırlama
14 Bertolt Brecht’in tiyatro, dramaturji ve oyunculuk kuramı-Uygulama 6 Sahne Hazırlama

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Bertolt Brecht, “Brecht On Theater” Edited and Translated by John Willett, Hill and Wang Publishers, 1964.

Bertolt Brecht, “Tiyatro İçin Küçük Organon”, Çev. Ahmet Cemal, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2005.

Bertolt Brecht, “Epik Tiyatro”, Çev. Kamuran Şipal, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011.

Bertolt Brecht, “Oyun Sanatı ve Dekor”, Çev. Kamuran Şipal, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011.

Bertolt Brecht Oyunları, Mitos Boyut Yayınları

Bertolt Brecht Oyunları, Mitos Agora Kitaplığı

Elizabeth Wright, “Postmodern Brecht”, Çev. Ayşegül Bahçıvan, Dost Kitabevi, Ankara, 1998.

Zehra İpşiroğlu, “Yüzyıl Sonra Brecht”, Yirmi Dört Yayınları, 2021, İstanbul.

Walter Benjamin, “Brecht’i Anlamak”, Çev. Güven Işısağ, Haluk Barışcan, Metis Yayınları, İstanbul, 1984.

Luis Althusser, “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları” Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, İthaki Yayınları, İstanbul, 1991.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   20%
Uygulamalar   30%
Ödev   20%
Toplam   70%
Finalin Başarıya Oranı   30%
Yıl içinin Başarıya Oranı   70%
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *      
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.     *      
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *      
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.         *  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
Ara Sınav 1 4 4
Sunum 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     208
Toplam İş Yükü / 25     8,32
Dersin AKTS Kredisi     8