• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
THTR 572
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Çağdaş oyunculuk kuramlarının düşünsel temellerini kavrayarak uygulamaya aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Bu derste çağdaş tiyatro, oyunculuk ve dramaturji kuramları temellerine dayanan oyunculuk çözümlemeleri ve uygulamaları yapılır. Bu bağlamda Vsevolod Meyerhold, Konstantin Stanislavski, Michael Chekhov, Augusto Boal, Jerzy Grotowski, Sanford Meisner gibi oyunculuk alanında özgün yaklaşımları olan tiyatro insanlarının oyunculuk kuram ve pratikleri ve çalışmalarının düşünsel temelleri esas alınarak oyun metinleri üzerinde uygulamaya alınır.

Öğrenciler yaptıkları sunumlarla öğrendikleri çağdaş tiyatro, oyunculuk ve dramaturji kuramları ara sınavda bir yazılı sınavla ölçülür. Ara sınavdan sonra öğrendikleri çağdaş tiyatro, oyunculuk ve dramaturji kuramlarını sahne üzerinde uygularlar. Final sınavında ise kuram ve uygulama bilgilerini ölçen bir yazılı ve uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi.

Oyunculukta sahicilik ve içtenlik edinimi.

Oyunculukta biçemsel esneklik edinimi.

Sahnede “varolma”.

Karmaşık ilişki ve durumları kendine uyarlama yetisinin kazanımı. 

Tekstten bağımsız oyunculuk yetisinin kazanımı.

Düşünsel temelin oyunculuk pratiğine aktarılması yetisinin kazanımı.

Eleştirel ve analitik bakış açısının oyuncunun kendi oyunculuk eylemine yöneltilmesi yetisinin kazanımı.

Tiyatronun unsurları arasındaki etkileşim ile bütünleşen bir tiyatro üretimi kavram ve pratiğinin kazanımı.

Düşünsel temel, eleştirel ve analitik bakış açısı ile “yaratıcılık” arasındaki ilişkinin kavranması.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Anlatım, Tartışma, Uygulama, Öğrenci Projeleri Ödev-Sunum, Yazılı Sınav,

Uygulama

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, kuramsal çerçeve  
2 Konstantin Stanislavski’nin Oyunculuk Kuramı/ SUNUM Ödev
3 Vsevolod Meyerhold’un Oyunculuk Kuramı/ SUNUM Ödev
4 Michael Chekhov’un Oyunculuk Kuramı/ SUNUM Ödev
5 Jerzy Grotowski’nin Oyunculuk Kuramı/ SUNUM Ödev
6 Augusto Boal’in Oyunculuk Kuramı/ SUNUM Ödev
7 Sanford Meisner’in Oyunculuk Kuramı/ SUNUM Ödev
8 ARA SINAV  
9 Sahne Uygulaması 1 Sahne hazırlama
10 Sahne Uygulaması 2 Sahne hazırlama
11 Sahne Uygulaması 3 Sahne hazırlama
12 Sahne Uygulaması 4 Sahne hazırlama
13 Sahne Uygulaması 5 Sahne hazırlama
14 Sahne Uygulaması 6 Sahne hazırlama

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar K. Stanislavski, “Bir Aktör Hazırlanıyor”, Çev. Tansu Akgün, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2013

M. Chekhov, “Oyuncuya”, Çev. Burcu Halacoğlu, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2015

Augusto Boal, “Arzu Gökkuşağı”, Çev. Sinem Yılancı-Ece Aydın-Fırat Güllü, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012

Augusto Boal, “Ezilenlerin Tiyatrosu”, Çev. Necdet Hasgül, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014

Augusto Boal, “Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar İçin Oyunlar”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014

J. Grotowski-P. Brook- E. Barba, “Yoksul Tiyatroya Doğru”, Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2016

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   20%
Uygulamalar   30%
Ödev-Sunum   20%
Toplam   70%
Finalin Başarıya Oranı   30%
Yıl içinin Başarıya Oranı   70%
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *      
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.     *      
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *      
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.         *  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
Ara Sınav 1 4 4
Sunum 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     208
Toplam İş Yükü / 25     8,32
Dersin AKTS Kredisi     8