• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
THTR 581
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste çeşitli yönetmenlerden örneklerle sahneleme tasarımının nasıl yapılacağı, sahnelemenin düşünsel temeli belirgin olacak şekilde çalışılır. Bu sayede öğrencilerin belirlenen bağlamlarda, metin ve sahne dramaturjisi yapma, metni yorumlama, reji tasarlama, reji defteri hazırlama yoluyla reji ve dramaturji konusunu çeşitli yönleriyle tartışmaları, bilgi ve deneyim birikimi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenci uygun görülecek bir sahneleme örneği geliştirir ve önerinin kapsamına bağlı olarak bütünlüklü bir birimini ya da tümünü uygular. Seminerde, yirminci yüzyılın önemli tiyatro yönetmenlerinin tiyatroya, oyuncu performansına ve sahnelemeye yönelik yenilikçi düşünceleri ve reji uygulamaları ele alınacak, tiyatronun gelişimi ve düşünsel temelleri bu noktadan bakılarak tartışılacak, bu sayede öğrencilerin kendi reji tasarımlarını niteliksel bakımdan besleyebilmeleri sağlanacaktır

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uyarlamalara, sahne dramaturjisine yönelik yeni dramaturjik öneriler geliştirme yetisinin kazanımı. 3-5-7 1-2-3 A-B-C
Oyunlarda metin stratejilerinin ve iletişim modellerinin analitik bir yaklaşımla saptanması. 3-4-5 1-2-3 A-B-C

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Eugeneo Barba- On Directing and Dramaturgy
Patris Pavis- Sahneleme

Eugeneo Barba/Nicola Savarese- Oyuncunun Gizli Sanatı

Cristopher Innes- Avant-Garde Tiyatro

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   %50
Sunum   %50
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi     *      
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.   *        
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi. *          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.     *      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 11 143
Ara Sınav 1 4 4
Sunum 1 2 2
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     209
Toplam İş Yükü / 25     8,36
Dersin AKTS Kredisi     8