• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 617
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı operasyon, üretim  ve tedarik zinciri yönetiminde global bir bakış açısı sunmaktır.

Dersin İçeriği: 
Operasyon stratejisi, üretim süreçleri ve süreç dizaynı, üretim lojistiği, tahmin yöntemleri, envanter yönetimi, planlama ve kalite yönetimi gibi konuları operasyon yönetimi kapsamında incelemek ve bu konuların gerçek iş hayatında uygulamaları.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Simulation, 5: Case Study
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Testing, B: Presentation; C: Homework, D: Project, E: Laboratory

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Operasyon yönetimi hakkında global bir bakış açısı kazanmak.  1,2,3,4,9 1,2,3 A,B,C,D
Tedarik zinciri içerisinde operasyon yönetiminin önemi anlatmak.   1,2,3,4,9 1,2,3 A,B,C,D
Ürün ve üretim stratejileri hakkında bilgi kazandırmak.   1,2,3,4,9 1,2,3 A,B,C,D
Tedarik zincirinde yeni trendleri takip etme şansı bulmak. 1,2,3,4,9 1,2,3 A,B,C,D
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Operasyon Yönetimine Giriş   Ders Notları
2 Operasyon ve Üretkenlik Ders Notları
3 Operasyon Stratejileri Ders Notları
4 Ürün ve Hizmet Dizaynı Ders Notları
5 Süreç ve Ürün Stratejileri Ders Notları
6 Yer ve Yerleşim Planlaması

 

Ders Notları
7 Lojistik ve Operasyon Yönetimi   Ders Notları
8 Tedarik Zinciri Yönetimi   Ders Notları
9 Envanter Yönetimi Ders Notları
10 Toplam Planlama Ders Notları
11 MRP I, MRP II ve ERP Ders Notları
12 Just-in-time ve Yalın Lojistik Sistemleri  Ders Notları
13 Global Tedarik Zinciri Yönetimi   Ders Notları
14 Operasyon ve Tedarik Zincirinde Trendler Ders Notları
15 Final Sınavı -

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Operations Management, Heizer&Render, 2008, Prentice Hall

Operations & Process Management, Slack, Chambers & Johnson, 2008, Prentice Hall.

Designing & Managing The Supply Chain, David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi Levi, McGrawhill, 2007

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Ders Notları
Tartışmalar
Ara sınav, final sınav

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    1 60
Kısa Sınav    -   0
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve  yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, lojistik ve taşımacılık şirketlerininde  üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.     x      
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.     x      
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.     x      
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar.     x      
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar.     x      
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik,  yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki ve etik kurallara uyabilme ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazanırlar.     x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     20