• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 618
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, özellikle global organizasyonların etkili bir şekilde entegre lojistik sistemlerini yönetiminde kullanılan kavramları tanıtmak ve farklı endüstriler için lojistik ile ilgili problemlere nasıl çözüm üretilebileceğini öğrenmektir.
Dersin İçeriği: 
Entegre lojistik yönetiminin prensipleri, lojistik yönetimi için endüstriye özel çözümler, lojistik yönetiminde karşılaşılan problemler ve çözümlerine ilişkin bilgiler, tedarik zinciri yönetiminde lojistiğin rolü.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim , 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ara Sınav, B: Sunum, C:Final, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri  
1.Entegre lojistik yönetiminin gelişiminin arkasındaki temel sebepleri açıklayabilme.  

1,2,3,4,5

1,2,3,5 A,C  
2.Farklı endüstriler için etkili lojistik yönetiminde temel oluşturan ihtiyaçları değerlendirlebilme.  

,2,3,4,5

1,2,3,5 A,C  
3.Entegre global lojistikle ilgili problemlere çözümler üretebilme.  

1,2,3,4,5

1,2,3,5 A,C  
4.Entegre lojistik sistem çözümü geliştirebilmek uzmanlığına ve yeteneğine sahip olma.  

1,2,3,4,5

1,2,3,5 A,C  
5.Lojistiğin tedarik zinciri yönetimindeki rolü ve
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Perakende lojistiği  
2  Tekstil ve hazır giyim lojistiği  
3  Elektronik ürünler lojistiği  
4  Otomotiv lojistiği  
5  İlaç lojistiği  
6  Gıda lojistiği  
7  Tersine lojistik  
8 Ara sınav  
9 Global lojistikte karşılaşılan problemler  
10  Lojistikte küresel aracılar  
11  Global üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıları  
12  Vaka sunumları  
13  Vaka sunumları  
14  Vaka sunumları  
15 Final Sınavı -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Contemporary Logistics, 10/E, Paul R. Murphy,Jr., Donald Wood, Prentice Hall, 2011.

Business Logistics: Supply Chain Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall, 2003.

Harvard Business School Cases Studies for SCM and Logistics.

Diğer Kaynaklar  
 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Ders konularıyla ilgili Powerpoint yansıları  
Global lojistik ile ilgili vakalar  
Vize ve final sınavları  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    1 50
Kısa Sınav    -   0
Ödev 1  50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.         x  
2 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.         x  
3 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve  yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.         x  
4 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.         x  
5 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, lojistik ve taşımacılık şirketlerininde  üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.         x  
6 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.     x      
7  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.     x      
8  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar.       x    
9  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.       x    
10 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar.   x        
11 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik,  yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.     x      
12 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki ve etik kurallara uyabilme ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazanırlar.     x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 7 105
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 20 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20