• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TLP 699
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
0
AKTS: 
120
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, öğrencileri bir konu etrafında düşünmeye yöneltmek ve onlara araştırma yollarını ve tekniklerini öğretmektir. Bu sayede, öğrenci araştırmalarının sonuçlarını akademik bir teze dönüştürecek duruma gelir.

Dersin İçeriği: 

Doktora diploması alabilmek için tamamlanması gereken koşullardan biri olan doktora tezinde öğrencinin, yapacağı çalışmayla edebiyat alanında yenilik getirme, yeni bir yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebi metinleri hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir. 1,2,3 C
2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirel bir yaklaşım sergiler ve somut çıkarımlara ulaşır. 1,2,3 C
3) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır. 1,2,3 C
4) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir. 1,2,3 C
5) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, etkinliklere konuşmacı olarak katılır. 1,2,3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tez konusu üzerine öğrenciyle fikir alış-verişinde bulunma  
2 Tez konusu üzerine öğrenciyle fikir alış-verişinde bulunma  
3 Konuyu belirleme çalışmaları  
4 Tez İzleme  
5 Öğrencinin konu üzerine okumalarının değerlendirilmesi  
6 Öğrencinin konu üzerine okumalarının değerlendirilmesi  
7 Öğrencinin konu üzerine okumalarının değerlendirilmesi  
8 Tez İzleme  
9 İzlenecek yolun tespiti  
10 Kullanılması gereken kuramsal çerçevenin tespiti  
11 Tez İzleme  
12 Öğrencinin gerekli okumaları  
13 Öğrencinin gerekli okumaları  
14 Tez İzleme  
  Dönem tez raporu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Belirlenecek olan konu hakkında farklı metinler

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar X
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Tez izleme   10
Tez izleme   10
Tez izleme   10
Tez izleme   10
Dönem Tez Raporu   60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         X
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.         X
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         X
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 12 168
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 28 392
Tez İzleme 4 12 48
       
Dönem Tez Raporu 1 145 145
       
Toplam İş Yükü     753
Toplam İş Yükü / 25 (s)     30,12
Dersin AKTS Kredisi     120