• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 607
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; panoramik bir bakışla öykü türünün dünyada ortaya çıkışının ve modern Türk öykücülüğünün ana çizgilerini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste,  öncelikle kısa öykünün Batı’daki serüveni incelenecektir. 20. yüzyılın son çeyreğinde Türk edebiyatına giren bu tür, daha sonra Türk edebiyatı içerisinde, sözlü geleneğe kadar uzanan kökleriyle değerlendirilecek;  seçilen karakteristik öyküler, eleştiri kuramları ışığında ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyatta öykü türünün nasıl ortaya çıktığını tanır.   1,2,3,4 1,2
2) Edebiyatta öykü türünün nasıl geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
3) Farklı öykü türlerini ve öyküye farklı yaklaşımları ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
4) Türdeki değişimin nedenleri sorgular ve bağdaştırır.   1,2,3,4 1,2
5) Öykü türünden seçilmiş örnekler okur.   1,2,3,4 1,2
6) Okuduğu öyküleri farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2
7) Farklı yaklaşımlarla yazılmış öyküler arasında karşılaştırmalar yapar.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa öykünün öncü isimleri (Gogol ve Poe...)  
2 Maupassant Tarzı-Çehov Tarzı...  
3 Türk kısa öykücülüğü...  
4 1940’dan 1960’a...

Halikarnas Balıkçısı: “Kancay”.

 
5 Sait Faik: “İki Kişiye Bir Hikâye”.  
6 Haldun Taner : “Sebati Bey’in İstanbul Seferi”.  
7 Aziz Nesin : “Medeniyetin Yedek Parçası”.  
8 ARA SINAV  
9 Necati Cumalı : “Ay Büyürken Uyuyamam”.

Tahsil Yücel : “Bebekler”.

 
10 Adalet Ağaoğlu : “Savun Sevdam Sen Savun”.  
11 Şevket Bulut :“Kezzap”. 

Sevinç Çokum : “Yeniden Bahar Olsa”.

 
12 Müge İplikçi :” Beklemek Zamanı Artırır Aysel”.

Sema Kaygusuz : “Üşüyen”

Hakan Şenocak : “Sevgili Nefret”. 

Akın Sevinç : “Prova”.

 

 
13 Yekta Kopan : “Aşk Mutfağı’ndan Yalnızlık Tarifleri”.

Mario Levi : “Annem, Piyanom ve Kaybettiklerimiz” 

 

 
14 Final  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kenan Akyüz; Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

Mehmet Kaplan;  Hikâye Tahlilleri  I-II

Tahir Alangu; Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman

Olcay Önertoy; Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Öyküsü

 

Diğer Kaynaklar Cevdet Kudret; Edebiyatımızda Hikaye ve Roman I-II  

Ömer Lekesiz; Yeni Türk Edebiyatında Öykü  I-III

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma parçaları verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı sahasında derin bilgi sahibi olma         x  
2 Modern edebî metinleri anlama ve yorumlama         x  
3 Türk ve dünya edebiyatına yön veren edebî metinleri okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme         x  
4 Türk Edebiyatı sahasında kavramsal düşünme becerisi geliştirebilme       x    
5 Türk Edebiyatı sahasında derinlemesine inceleme yapabilme ve bulgularını eleştirel bir bakışla değerlendirebilme         x  
6 Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma       x    
7 Bilimsel ve ahlaki değerleri kazanma       x    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15