• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 608
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Modern Türk edebiyatında fantastik romanın nasıl bir gelişim sürecinden geçtiğini araştırmak

Dersin İçeriği: 

Bu derste, edebi bir tür olarak fantastik romanın literatürdeki tanımı, açılım ve uzantıları araştırılacak; fantastiğin nasıl bir gereksinimden doğduğu, insanın hangi ihtiyacına cevap verdiği gibi meseleler ile hayal-gerçek, olağan-olağanüstü gibi kavramlar üzerinde; felsefe, psikoloji ve bilişsel bilimler ışığında ayrıntılı olarak çalışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyatta fantastik roman türünün nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
2) Farklı roman türlerini ve fantastik romana farklı yaklaşımları ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
3) Türdeki değişimin nedenleri sorgular ve bağdaştırır.   1,2,3,4 1,2
4) Fantastik roman türünden seçilmiş örnekler okur ve analiz eder.   1,2,3,4 1,2
5) Okuduğu fantastik romanları farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2
6) Farklı yaklaşımlarla yazılmış romanlar arasında karşılaştırmalar yapar.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir Edebi Tür Olarak Fantastik  
2 Ahmet Mithat Efendi I  
3 Ahmet Mithat Efendi II  
4 Çengi  
5 Muhayyelat-ı Aziz Efendi  
6 Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş  
7 Cinli Han  
8 ARA SINAV  
9 Fenni Bir Roman yahut Amerika Doktorları  
10 Hayat-ı Muhayyel  
11 Halide Edip Adıvar I  
12 Halide Edip Adıvar II  
13 Hüseyin Rahmi Gürpınar  
14 Final  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Pelin Aslan Ayar, Fantastik Roman, İletişim Yayıunları, İstanbul 2015.

Tzveton Todorov, Fantastik, Metis Yayınları, İstanbul 2013.

 

Jean-Luc Steinmetz, Fantastik Edebiyat, Boyut Yayınları, İstanbul 2009.

Terry Eagleton, Literary Theory An Introduction, Oxford.

 

Diğer Kaynaklar Ahmet Mithat Efendi, Çengi, Türk Dil Kurumu, Ankara 2008.

Ahmet Mithat Efendi, Cinli Han, Türk Dil Kurumu, Ankara 2008.

Ahmet Mithat Efendi, Fenni Bir Roman yahut Amerika Doktorları, Türk Dil Kurumu, Ankara 2009.

----, Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2006.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma materyalleri verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı sahasında derin bilgi sahibi olabilme         x  
2 Modern edebî metinleri anlama ve yorumlama         x  
3 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlayıp, bu sorunlara somut çözümler üretebilme; çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşarak tartışmaya açabilme       x    
4 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokabilme       x    
5 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme         x  
6 Türk Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanma         x  
7 Bilimsel ve ahlaki değerleri kazanma         x  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15