• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 610
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı psikoloji ve edebiyat disiplinlerini psikanaliz çerçevesinde bir araya getirerek psikanalitik edebiyat eleştirisi üzerinde çalışmaktır.

Dersin İçeriği: 

Freud’un rüyalarla edebiyat eserleri arasında paralellikler kuran görüşleri, kendisinden sonra da zengin değerlendirme süreçleri ve bakış açıları doğurmuştur. Psikanalitik edebiyat eleştirisi yazar odaklı eleştirinin, eseri anlamlandırmadaki rolünü vurgulamış; edebiyat eserlerini sembolik referanslarıyla ele almıştır. Bu derste, bu bakış açısının kökeni, tarihsel gelişimi üzerinde durulacak; Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnekler psikanalitik bir bakışla değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyat ve Psikanaliz ilişkisinin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
2) Edebi eser incelemesinde farklı yaklaşımları ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
3) Psikanalitik edebiyat kuramını tanır ve psikanalitik eleştirinin tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur.   1,2,3,4 1,2
4) Edebiyat ve Psikanalitik ilişkisini ortaya çıkaran seçilmiş örnekler okur, analiz eder ve disiplinler arası bir senteze ulaşır.   1,2,3,4 1,2
5) Okuduğu verimleri farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanatçı figürünün ortaya çıkışı, insan kişiliğinin oluşumu ve yaratıcı kişilik  
2 İnsan zihninin yapısı;  sanat yapıtının oluşumu ve işlevi  
3 Freud’un rüya kavramı  
4 Psikanaliz tarihi ve psikanalitik edebiyat kuramı  
5 Psikanaliz tarihi ve psikanalitik edebiyat kuramı (devam)  
6 Dünyada ve Türkiye’de psikanalitik edebiyat eleştirisi  
7 Dünyada ve Türkiye’de psikanalitik edebiyat eleştirisi (devam)  
8 ARA SINAV  
9 Selim İleri: Solmaz Hanım Kimsesiz Okurlar İçin  
10 Bilgin Saydam: Deli Dumrul ve Dünyeviliğin Ötesi  
11 Asiye Hatun: Rüya Mektupları  
12 Sait Faik: İpekli Mendil I  
13 Sait Faik: İpekli Mendil II  
14 FİNAL  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınları, İstanbul 2012

Terry Eagleton, Literary Theory An Introduction, Oxford.

 

Diğer Kaynaklar Safiye Erol, Kadıköyü’nün Romanı, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat.

Sait Faik Abasıyanık, Bütün Eserleri, Bilgi Yayınevi, Ankara.

Oğuz Atay, Tutunamayanlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2011.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma materyali verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Modern eleştiri kuramlarını anlama, yorumlama ve edebi metinler üzerinde uygulayabilme       x    
2 Edebiyat tarihinde eleştiri geleneği üzerine bilgilerini derinleştirebilme   x        
3 Kavramsal ve analitik düşünme becerilerini geliştirebilme         x  
4 Türk edebiyatı ile yakın disiplinler arasındaki ilişkileri kavrayabilme         x  
5 Türk Edebiyatı sahasında derinlemesine inceleme yapabilme, eleştirel ve disiplinler arası bir bakış geliştirebilme ve özgün bulgular elde edebilme         x  
6 Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma       x    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15