• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 611
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; Yeni Türk Edebiyatında şiir türünün nasıl gelişip biçimlendiğini ortaya koymak; poetika ve üslup çalışmaları üzerine ayrıntılı incelemeler yapmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste; Yeni Türk Edebiyatı’nda şiir türünün gelişiminden hareketle Türk şiirine yön veren şairlerin poetikaları, Dünya edebiyatındaki kaynak ve karşılıklarıyla birlikte ele alınacak; poetika ve üslup kavramları, üslup çalışmaları ve belli başlı üslup ustaları irdelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk Edebiyatında şiir türünün nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
2) Farklı dönemlerde ve farklı üsluplarla yazılmış olan şiirleri ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
3) Okuduğu şiirleri farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2
4) Seçilmiş şiirleri analitik ve sistematik bir biçimde değerlendirir; dönem ve üslup özelliklerini nasıl yansıttıklarını tespit eder.   1,2,3,4 1,2
5) Farklı yaklaşımlarla yazılmış şiirler arasında karşılaştırmalar yapar.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Abdülhak Hamid  
2 Recaizade Mahmut Ekrem  
3 Ahmet Haşim  
4 Necip Fazıl  
5 Garip şiirinin poetikası  
6 Asaf Halet Çelebi  
7 Sezai Karakoç  
8 İlhan Berk  
9 Turgut Uyar  
10 Cemal Süreya  
11 Attila İlhan  
12 Cahit Zarifoğlu  
13 İsmet Özel  
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Orhan Okay, Poetika Dersleri, Hece Yayınları, Ankara, 2009.

Yalçın Armağan, İmkânsız Özerklik, İstanbul 2010.

Diğer Kaynaklar Hasan Akay, Şiiri Yeniden Okumak, Kitabevi, İstanbul, 2003.

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 2013.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma materyali verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı sahasındaki bilgilerini derinleştirebilme         x  
2 Edebi metinleri, modern kuramlar ışığında anlayıp analiz edebilme       x    
3 Türk edebiyatı üzerine sistematik ve eleştirel bir çalışma yürütebilme   x        
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek ileri düzeyde bilgi ve beceriler sergileyebilme ve bulgularını ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşıp tartışmaya açabilme       x    
5 Türk şiirinin gelişimini takip edebilme ve analitik çalışmalarıyla alana özgün katkılarda bulunabilme         x  
6 Edebiyat tarihi ışığında; güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma         x  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15