• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 614
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, toplumsal cinsiyeti temel alan edebiyat kuramları ve yöntemleri üzerinden edebiyat metinlerinin incelenmesini amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, toplumsal cinsiyeti temel alan edebiyat kuramları üzerinden edebiyat metinlerinin incelenmesini amaçlar. Derste cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları tartışılacak, ayrımlar ortaya konulacaktır. Söz konusu kavramlar üzerinden şekillenen edebiyat kuramları incelenecek ve örnek metinler üzerinden analizler yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Toplumsal Cinsiyet kavramının tanımı yapar.   1,2,3,4 1,2
2) Edebi metinleri Toplumsal Cinsiyet üzerinden okuyup değerlendirir.   1,2,3,4 1,2
3) Feminist kuram, kadın çalışmaları, erkeklik çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi olur. Bu bilgileri kullanarak alanında özgün çalışmalar yapar.   1,2,3,4 1,2
4) Toplumsal cinsiyet kavramının Türk ve dünya edebiyatına etkilerini ortaya koyar.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…  
2 Cinsiyet nedir?  
3 Toplumsal cinsiyet nedir?  
4 Yazarın cinsiyeti  
5 Okurun-muhatabın cinsiyeti  
6 Kuram tartışmaları  
7 Edebî türler ve cinsiyet bağlantısı, tartışmalar…  
8 Feminizm / Kadın çalışmaları  
9 Örneklerin okunması, tartışılması  
10 Vize  
11 Erkeklik çalışmaları  
12 Örneklerin okunması, tartışılması  
13 Dil meselesi ve toplumsal cinsiyet  
14 Final  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınları, İstanbul 2012

 

Zehra Y. Dökmen, Toplumsal Cinsiyet, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010.

 

Joan Scott, Toplumsal Cinsiyet, Agora Kitaplığı, İstanbul 2007.

Judit Butler, Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma, Agora Kitaplığı, İstanbul 2007.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye hafta okuma metni verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         x  
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   x        
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.   x        
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       x    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15