• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 612
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; Türk Edebiyatı’na eser ve görüşleriyle yön vermiş edebi şahsiyetler hakkında derinlikli, özgün çalışmalar yürütmek; bu alanda yapılmış araştırmalar hakkındaki bilgileri genişletmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, Mevlana’dan Orhan Pamuk’a, Türk Edebiyatı’na yön veren önemli şahsiyetlerin hayat görüşleri; sosyal meseleler ve edebiyat hakkındaki düşünceleri ve bu düşüncelerin eserlerine nasıl yansıdığı incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk Edebiyatına yön verenler hakkındaki bilgilerini genişletir.   1,2,3,4 1,2
2) Edebiyat ve kişilik ilişkisinin nasıl geliştiğini saptar.   1,2,3,4 1,2
3) Farklı türlerde yazılmış olan edebiyat verimlerini ayırt eder.   1,2,3,4 1,2
4) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek ileri derecede bilgi ve becerileri edinir.   1,2,3,4 1,2
5) Edebiyat ve kişilik ilişkisini ortaya çıkaran seçilmiş örnekleri yorumlar, değerlendirir.   1,2,3,4 1,2
6) Okuduğu verimleri farklı bağlamlarda çözümleme ve yorumlama becerisini edinir.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mevlana ve Mesnevi I  
2 Mevlana ve Mesnevi II  
3 Yahya Kemal Beyatlı I  
4 Yahya Kemal Beyatlı II  
5 Ahmet Hamdi Tanpınar I  
6 Ahmet Hamdi Tanpınar II  
7 Halide Edip Adıvar I  
8 ARA SINAV  
9 Halide Edip Adıvar II  
10 Necip Fazıl Kısakürek I  
11 Necip Fazıl Kısakürek II  
12 Orhan Pamuk I  
13 Orhan Pamuk II  
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı, YKY, 2006.

______Yaşadığım Gibi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2000.

_____Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.

_____Yahya Kemal, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2001.

_____Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.

_____Mahur Beste, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.

_____Sahnenin Dışındakiler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.

_____Huzur, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.

_____Hikâyeler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002.

_____Beş Şehir, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.

Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Ev, Can Yayınları, İstanbul 2005.

_______, Ateşten Gömlek, Can Yayınları, İstanbul 2005.

_______, Vurun Kahpeye, Can Yayınları, İstanbul 2004.

Orhan Pamuk, Kara Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul 2009.

_______, Benim Adım Kırmızı, İletişim Yayınları, İstanbul 2008.

_______, Masumiyet Müzesi, İletişim Yayınları, İstanbul 2010.

Tanpınar'ın Mektupları, Hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2007.

Diğer Kaynaklar Abdullah Uçman- Handan İnci, Bir Gül Bu Karanlıklarda, 3F Yayınevi, İstanbul, 2008.

Oğuz Demiralp, Kutup Noktası Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Eleştirel Deneme,YKY, İstanbul, 2001.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta okuma materyali verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı verilir.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı sahasındaki bilgilerini derinleştirebilme         x  
2 Türk Edebiyatı alanında araştırmalarını sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme         x  
3 Türk Edebiyatı tarihi üzerine bağımsız ve özgün çalışmalar yürütebilme         x  
4 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokabilme       x    
5 Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma   x        
6 Bilimsel ve ahlaki değerleri kazanma     x      
7 Alanında araştırma yapmasına yardımcı olacak teknolojik gelişmeyi kullanabilme, kendini geliştirmeye açık olma.   x        

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15