• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TLP 609
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dünyada 1900’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan modernizm ve postmodernizm anlayışını yaratan siyasi ve sosyal dinamikler üzerinde durmak; postmodernizmin Batı ve Türk edebiyatındaki yansımalarını örnekleri ile ayrıntılı olarak incelemek ve değerlendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Modernizm 20. yy’ın ilk yarısında, postmodernizm ise ikinci yarısında hayatın ve sanatın her alanında ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu hareketlerin edebiyata yansıması ise çığır açıcı bir gelişme olarak nitelendirilmektedir. Bu derste modernizm, postmodernizm ve edebiyat ilişkisi üzerinde durulacaktır. Batı ve Türk edebiyatında modernizm ve postmodernizm örnekleri ayrıntılı olarak incelenecek ve değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebi metinleri hem sosyal ve tarihsel açılardan hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.   1,2,3,4 1,2
2) Modernizm ve postmodernizm kavramlarını tanımlar, değerlendirir.   1,2,3,4 1,2
3) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirel bir yaklaşım sergiler.   1,2,3,4 1,2
4) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek ileri derecede bilgi ve becerileri edinir.   1,2,3,4 1,2
5) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.   1,2,3,4 1,2
6) Türk romanının modernist ve postmodernist açılımlarını saptar.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modernizmin Tarihsel Gelişimi  
2 Modernizmin Tarihsel Gelişimi (devam)  
3 Postmodernizmin Tarihsel Gelişimi  
4 Postmodernizmin Tarihsel Gelişimi (devam)  
5 Modernist ve postmodernist edebiyat anlayışı  
6 Modernist ve postmodernist edebiyat anlayışı  
7 Modernist ve postmodernist edebiyat anlayışı  
8 Ara Sınav  
9 Kafka / Dönüşüm,  Thomas Mann / Büyülü Dağ  
10 Oğuz Atay / Tutunamayanlar  
11 Orhan Pamuk / Beyaz Kale  
12 Elif Şafak / Araf  
13 İhsan Oktay Anar / Yedinci Gün  
14 Final  
     

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar.

Niall Lucy, Postmodern Edebiyat Kuramı.

Diğer Kaynaklar İsmet Emre, Postmodernizm ve Edebiyat.

Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler.

Kubilay Aktulum, Parçalılık, Metinlerarasılık.

Yıldız Ecevit, Ben Buradayım.

Franz Kafka, Dönüşüm.

Thomas Mann, Büyülü Dağ.

Oğuz Atay, Tutunamayanlar.

Orhan Pamuk, Beyaz Kale.

Elif Şafak, Araf.

İhsan Oktay Anar, Yedinci Gün.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciye her hafta bir sonraki dersle ilgili okuma parçaları verilir.
Sınavlar Dönem arasında ara sınav ve dönem sonunda final olmak üzere iki sınav yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.     x      
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.       x    
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         x  
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek ileri düzeyde bilgi ve beceriler sergiler.       x    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15