• TR
 • EN
Ders Kodu: 
FEAS 501
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal bilimlerde araştırma yapma methodlarını öğrenmeleri ve bilimsel yazım kurallarına uygun tez yazmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin temelleri, araştırma tasarlama, veri toplama ve analiz etme gibi alt başlıklara giriş için temel bilgiler öğretilecektir. Söz konusu bu alt başlıklar içinde sosyal bilimlerde etik teması da ayrıca değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın yapılması için gerekli olan kazanımları sağlama

4,6,7

1,2,3

A

Araştırma ve yazım kurallarına uygun bitirme ödevi hazırlama ya da tez yazma

4,6,7

1,2,3

A

Araştırma projesi dizayn etme ve eeri toplama ve elde ettiği verileri analiz ederek o araştırma projesini uygulayabilme yeteneğini edinme

4,6,7

1,2,3

A

Bilimsel araştırma projesi yazabilmek için gerekli kazanımları ve özellikleri sağlama

4,6,7

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1

Derse Giriş 

2

Sosyal Araştırmalara Hoşgeldiniz : Neden Sosyal araştıma? Sosyal araştırma nedir?

3

Sosyal araştırma süreci I : sosyal problemler, araştırma problemleri, teoriler ve metodlar

4

Sosyal araştırma süreci II : temel araştırma stratejileri, kaynak taraması

5

Sosyal araştırmalarda etik

6

Örnekleme: neden örnek? Örnekleme Türleri

7

Kavramsallaştırma ve Ölçüm: değişkenler, ölçüm düzeyleri, analiz ünitesi, geçerlik ve güvenirlik

8

VİZE SINAVI

9

Nicel ve nitel araştırma veri toplama ve analiz yöntemleri

10

Nicel araştırma yöntemleri ve nicel verilerin analizi

11

Nitel araştırma yöntemleri: etnografya, katılımcı gözlem, mülakatlar, odak grupları

12

Araştırma önerisi yazma

13

Araştırma raporu yazma ve doküman kaynakları

14

Araştırma projeleri üzerine tartışmalar ve tartışan öğrencilerin konu ve önerileri

15

Genel tekrar ve tartışmalar

16

FİNAL SINAVI

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 • ALTINIŞIK Remzi – COŞKUN Recai - BAYRAKTAROĞLU Serkan - YILDIRIM Engin (2005),« Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri », Sakarya Kitabevi, 360 s.
 • ARIKAN Rauf, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma . 3. bs. Ankara: Gazi Kitabevi, 2000.
 • ATAÖV Türkkaya, Bilimsel Araştırma El Kitabı, savaş yayınları, 2.bs.1989
 • BABBİE Earl, The Practice of Social Research. 9th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2001. (ISBN 0534574742)
 • BÖKE Kaan (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları, 2009, İstanbul
 • ERDOĞAN İrfan (2003), « Pozitivist Metodoloji –Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum »
 • GERAY Haluk (2006), « Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş », Ankara Siyasal Kitabevi
 • KARASAR Niyazi (2009), « Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri », Nobel Yayınları
 • TURABIAN Kate L., A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 5th ed. Chicago: University of Chicago, 1987.
 • YILDIRIM Ali ve ŞİMŞEK Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. bs. Ankara: Seçkin, 2000.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

-

-

Toplam

-

100

Finalin Başarıya Oranı

-

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

40

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

x

 

 

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

x

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

x

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

x

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

x

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

x

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

x

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

x

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

x

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

x

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

x

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

x

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

x