• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 509
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilerin yerel seviyede çevre problemlerinin karmaşık yapısını tanımlama, analiz etme ve anlama kapasitelerini geliştirecektir. Öğrenciler çevre sorunlarının çözümleri için politika araçlarını tanımlayacak, geliştirecek ve duruma adapte edebilecekler ve en uygun senaryonun uygulanmasını teşhis edeceklerdir. Öğrenciler toplumsal odakları stratejik hedefler belirleyerek toplumsal fayda doğrultusunda nitelikli bir çevre anlayışını belirleyebilecek kapasiteye sahip olacaklardır. Öğrenciler pozitif bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan yaşam biçimlerini, davranışlarını ve değerlerini öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler toplumsal bir eylem için gerekli becerileri ve bunları eleştirel olarak yansıtma yeteneklerini disiplinler arası bir içerikle değerlendirebileceklerdir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, çevre sorunlarının nedenleri ve önleme politikaları, ulusal ve uluslararası çevre koruma politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konuları incelenirken, Türkiye’de çevre politikalarının gelişiminde yerel yönetimlerin rolü ve etkisi analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Çevre Mevzuatındaki (AB direktifleri de dahil olmak üzere) prensipler ve kavramların yorumlanabilmesi için gerekli bilgi ve kapasite

 

1,2,3

A,C

Çevre problemlerinin çözümlenmesi veya azaltılması için karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısından sorunların tanımlanabilme becerisi

 

1,2,3

A,C

Çevre politikalarında güncel kamusal münazara konularında (hukuk, politika, siyaset, iktisat, teknoloji, ekoloji) sorunları anlamlandırabilme ve tartışma yeteneğine sahip olma

 

1,2,3

A,C

Etki analizi, sürdürülebilir kalkınma ve dikey çevre politikalarının entegrasyonunun yerel topluluklar üzerinde uygulayabilme kapasitesine sahip olmak

 

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Çevre koruma aktivitelerinin disiplinler arası bir yaklaşımla münazara edilmesi ve yönetişim, politika ve politika araçları gibi disipline ait kavramların çevre konuları üzerinden örmeklerle aktarılması

2

Çevre Koruma Prensipleri, Çevre Kirliliği gibi temel kavramların açıklaması ve çevre koruma ihtiyacı, çevresel bozulmanın nedenleri hakkında temel bilgilerin sunulması; Çevre sorunlarda piyasa aksaklıkları ve devlet başarısızlıklarının teorik arka planının çerçevesinin çizilmesi

3

Çevresel Kamu Politikaları, Politika Araçları, Politika Sınıflandırması, Politika Araçlarının Gelişim Süreci ve söz konusu kategorilerin artı ve eksi yanları değerlendirilecektir.

4

Politika Araçları: Piyasa odaklı araçların çevre sorunlarının tanımlanmasında alternatif bir bir yol olarak değerlendirilmesi. Gönüllülülük esası ile yürütülen mekanizmalar

5

Çevre Yönetişimi, çevre konusunun öneminin belirlenmesi için bir çerçeve çizilmesi

6

Sürdürülebilir Kalkınma ve sürdürülebilirliğin değerlnedirilmesi ve uygulanması için yöntemlerin aktarılması; Çevresel hususlarda, refah, yaşamsal kalite, sosyal gelişim indexi ve diğer sürdürülebilirlik indekslerinin sunulması

7

Çevresel Kurumsal Sorumluluk. Çevre sorunlarında kamu kuruluşları özel sektörün katılımını nasıl gerçekleştirebilir? Sürdürülebilir Kalkınma, Özel sektörde sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir tüketim. Çevre sorunlarının davranışsal sorunlar olarak değerlendirilmesi

8

Farklı yaşam tarzlarının oluşturduğu model ve bunun çevreye olan etkisi, Ekolojik Ayakizi, Etik’ten politikaya yasal düzenlemeler

9

Market ve adalet çerçeveleri ışığında Sosyo-ekolojik mücadeleler. Siyasal bir sorun olarak çevre başlığının değerlendirilmesi, ekonomik büyüme ve çevre koruma yaklaşımları arasındaki çatışmalar

10

Çevresel Adalet (Eşitliğin dağıtılması) Çevresel Etik: İnsani değerler, ihtiyaçlar ve istekler

11

Çevre politikalarında toplumsal katılımı, Katılımcılığın resmi ve gayri resmi koşulları, katılımcılığın kamu politikalarının farklı aşamalarında yer almasının değerlendirilmesi, Aarhus Konvansiyonu  

12

Toplumsal bağlamda çevre politikasının sınırları, Çevre politikasının dışavurumunda istikrarsızlık, İstikrarsızlığın politikası

13

Review

Çevre koruma aktiviteleri ve kamu ve toplum ile olan ilişkisinin geçmişe dönük münazarasının gerçekleştirilmesi

14

Final Sınavı

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu   

Minea, Elena and Suciu, Raluca, Environmental Policy, Tritonic, Bucuresti, 2013.

 - Barry, John, The Politics of Actually Existing Unsustainability. Human Flourishing in a Climate-Changed, Carbon Constrained World, Oxford University Press, 2012.

 - - Park, Jacob, Conca, Ken and Finger, Mathias, The Crisis of Global Environmental Governance. Towards a New Political Economy of Sustainability, Routledge, 2008.

Diğer Kaynaklar 

Dauvergne, Peter, The Shadows of Consumption. Consequences for the Global Environment, The MIT Press, 2008.

 - Zehner, Ozzie, Green Illusions. The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism, University of Nebraska Press, 2012.

- Johnstone, Nick (ed.), Environmental Policy and Corporate Behaviour, OECD, Northampton, MA: Edward Elgar, 2007. - Cohen, Steven, Understanding Environmental Policy, Columbia University Press, New York, 2006.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

8

-

Toplam

-

40

Finalin Başarıya Oranı

-

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

40

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

 

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

 

 

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

 

 

 

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

 

 

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

 

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

 

 

 

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

-

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6