• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 505
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin desantralizasyon ve yerel yönetişim hakkında bilgi birikimine sahip olması, desantralizasyon ve yerel yönetişimin çıktıları ve bunların kamu yönetimine etkilerinin ne olduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında temel olarak yerelleşmenin finansal, yönetsel ve siyasal yönleri üzerinde durulacak, kamu-özel sektör-sivil toplum ilişkileri çerçevesinde yönetişim anlayışı incelenirken farklı ülke örnekleri ile yönetişimin ve yerelleşmenin katılım, hesap verilebilirlik ve ekonomik gelişme konularına etkisi değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Desantralizasyonla ilgili çeşitli yorumları açıklamak

1,2,3,4,6

1,2,3

C

Bir dereceye kadar desantralizasyonun kaçınılmazlığı üzerine nedenler kurmak

1,2,3,4,6

1,2,3

C

Desantralizasyonun çağdaş dünyadaki popülerliği ve iddia edilen faydalarına dair düşünmek

1,2,3,4,6

1,2,3

C

Desantralizasyonun potansiyel sorunları ve engellerini  tanımlamak

1,2,3,4,6

1,2,3

C

Devletin bölgesel organizasyonunu yeni kamu yönetimi, yönetişim ve federalizm gibi popüler, çağdaş konseptler bağlamında açıklamak

1,2,3,4,6

 1,2,3

 C

Desantralizasyon ile çağdaş kamu sektörü reformu arasındaki ilişkiyi analiz etmek

1,2,3,4,6

1,2,3

  C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1   

Desantralizasyon ve Yerel Yönetişime Giriş

2

Desantralizasyon Kavramı

3

Desantralizasyon Dereceleri

4

The concept of Local Governance

5

Desantralizasyon ve Yerel Yönetişim Arasındaki ilişki

6

Desantralizasyon ve Yerel Yönetişimin Avantajlari ve Dezavantajları

7

Vize

8

Yeni Kamu Yönetimi, İyi Yönetişim ve Federalizm

9

Yeni Kamu Yönetimi, İyi Yönetişim ve Federalizm

10

Desantralizasyon ve Çağdaş Kamu Sektörü Reformu

11

Desantralizasyon ve Çağdaş Kamu Sektörü Reformu

12

Desantralizasyonun Kamu Yönetimine Etkileri

13

Revizyon

14

Final Sınavı

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu                     Jean Blondel (1990) ‘Centralisation, decentralisation and federalism’

Diğer Kaynaklar         Mark Turner (1999) ‘Central–Local Relations: Themes and Issues’

                                       Jeni Klugman (1994) ‘Decentralization: A Survey of Literature from a Human Development Perspective’

                                       Black, J (1997) Oxford Dictionary of Economics, Oxford: Oxford University Press.

                                       Blondel, J (1990) Comparative Government: An Introduction, New York: Philip Allan.

                                       Goulet, D (1992)M ‘Development: creator and destroyer of values’, World Development, vol. 20, 3: 467–75.

                                       Hague R and Harrop (2004), Comparative Government and Politics, sixth edition, Basingstoke: Palgrave.

                                       Klugman, J (1994) ‘Decentralization: A Survey of Literature from a Human Development Perspective’, pp. 4–16, New York: UNDP.

                                       OECD, DAC Expert Group on Aid Evaluation (1997) Evaluation of Programs Promoting Participatory Development and Good Governance, Paris: OECD.

                                       Rondinelli, D et al. (1983) Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, Beverley Hills, CA: Sage.

                                       Rondinelli, D, J McCullogh and R Johnson (1989) ‘Analysing decentralisation policies in developing countries: a political-economy framework’, Development                                                                         and Change, 20, 1: 57–87.

                                       Salleh, I (1997) ‘The economic development and fiscal structure under a federal system: Malaysia’s experience’ in A Andersson, B Harsman and J Quigley,                                                                            Government for the Future – Unification, Fragmentation and Regionalism, Amsterdam: Elsevier Science, B.V.: pp 189–210.

                                       Turner, M (1999) ‘Central–Local Relations: Themes and Issues’, in M Turner (ed.) Central–Local Relations in Asia-Pacific: Convergence or Divergence?                                                                                   London and New York: Macmillan and St Martin’s.

                                       Turner, M and D Hulme (1997) Governance, Administration and Development:Making the State Work, London and West Hartford, CT: Macmillan and                                                                                         Kumarian.

                                       United Nations (1961) A Handbook of Public Administration, New York: Department of Economics and Social Affairs, United Nations.

                                       World Bank (1997) World Development Report 1997, Oxford: Oxford University Press.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

4

10

Toplam

-

50

Finalin Başarıya Oranı

-

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

-

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

*

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

*

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

*

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

*

 

 

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

*

 

 

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

 

*

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

*

 

 

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

*

 

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

*

 

 

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

 

 

*

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

*

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

*

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

 

*

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

-

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6