• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 502
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin hem Türkiye hem de AB üye ülkelerdeki yerel yönetimlerle ilgili bilgi birikimi sahibi olmalarını ve bunların karşılaştırmasını yapabilmelerini sağlamak. Öğrencilerin, yerel yönetişimin tüm boyutlarını kavramalarını sağlamak.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, Türkiye’deki yerel yönetim sistemi başta olmak üzere dünyadaki, gerek Anglo-Sakson geleneğinde gerekse Kıta Avrupası’ndaki –Avrupa Birliği’nde yerel yönetim sistemleri de ayrıca ele alınacaktır, ülkelerin yerel yönetimlerinin temel özellikleri karşılaştırmalı bir perspektifte analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenciler farklı sistemlerdeki yerel yönetimlerin kendilerine has özelliklerini tanımlayacaklardır.

      1,2,3,6

1,2,3

C

Öğrenciler yerel yönetimlerin temel karakteristik özelliklerini karşılaştıracaklardır (kurumlar, işlevler, ekonomi gibi).

      1,2,3,6

1,2,3

C

Yerel yönetimlerin çeşitli örgütsel modellerini değerlendirmek.

      1,2,3,6

1,2,3

C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimlere Giriş

2

Çağlar Boyunca Yerel Yönetimlerin Evrimi

3

Çağlar Boyunca Yerel Yönetimlerin Evrimi

4

Yerel Yönetimlerde İngiliz Modeli

5

Yerel Yönetimlerde İskandinav Modeli

6

Yerel Yönetimlerde Fransa Modeli

7

Vize

8

Federal Ülkelerde Yerel Yönetimler

9

Federal Ülkelerde Yerel Yönetimler

10

Türkiye’de Yerel Yönetimler

11

Türkiye’de Yerel Yönetimler

12

Yerel Yönetimlerden Yerel Yönetişime

13

Revizyon

14

Final Sınavı

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu                           

Denters B., Rose L.E. (eds) 2005, Comparing Local Governance. Trends and Developments, Palgrave Macmillan

Diğer Kaynaklar 

Berg R., Rao N. (eds) 2005, Transforming Political Leadership in Local Government, Palgrave Macmillan.

Chandler J.A. 2007, Explaining Local Government. Local Government in Britain Since 1800, Manchester University Press.

John P. 2001, Local Governance in Western Europe, Sage.

Kisiel W. (ed.) 2005, Local Government Charters. European and American Regulations.

 

Zakamycze  Lankina T.V., Hudalla A., Wollmann H., Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia, Palgrave Macmillan 2008.

Loughlin J. 2007, Subnational Government. The French Experience, Palgrave Macmillan Selected papers published in journal Local Government Studies

Local government acts of UK, Sweden and France

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

4

10

Toplam

-

50

Finalin Başarıya Oranı

-

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

-

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

*

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

*

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

*

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

 

*

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

 

 

*

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

 

*

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

*

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

 

*

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

 

*

 

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

 

 

*

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

*

 

 

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

 

*

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

*

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

-

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6