• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 504
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı kentsel mekanlarda uyum ve çatışma dinamiklerini anlatma ve kent sosyolojisi alanında değişik teorilerin yardımıyla kentleşme sürecini kavratmaktır.

Dersin İçeriği: 

Kentleşmenin kısa bir tarihçesi ile başlayacak bu derste, ekolojik, ekonomik / politik, kültürel bakış açıları da dahil olmak üzere kent sosyolojisinin merkezdeki kuramları ve dünyada ve özellikle Türkiye’de kentleşme sorunları ele alınarak izlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci kentsel ve kırsal çevrelerin ayrımını yapmayı ve kent-kır değişimini anlamayı öğrenir.

8,7

1,2,3

A,C

2)Öğrenci kendini kent teorisi bağlamında yetkinleştirir ve bir araştırma önerisi yazarken ve bir araştırma projesi geliştirirken bu bilgisini kullanabilir

8

1,2,3

A,C

3)Öğrenci Türkiye, A.B.D ve Avrupada kentsel değişim olgusuyla ilgili görüş sahibi olur ve farklı bölgelerdeki kentsel gelişimlerin farklarını ve benerliklerini anlamlandırabilir.

3

1,2,3

A,C

4)öğrenci, teorik ve ampirik olarak kentsel kamu mekanlarının değişimini anlar ve açıklar

1,7

1,2,3

A,C

5) Öğrenci kentsel hayatın ve kentsel mekanların araştırılmasında nicel (örneğin ikincil analiz) ve nitel (örneğin görsel sosyoloji araçları) teknikleri uygulamayı öğrenir.

1,3

1,2,3

A,C

6) öğrenci toplum ve kimlik üzerine teorilerin farklılıklarını kavrar ve kentsel mekanlardaki gerçek problemleri eleştirel şekilde tartışmayı öğenir. 

 

 

 

      3,5

1,2,3

A,C

7) kentsel süreçler ile modernlik ve küreselleşme olguları arasındaki ilişki perspektifini geliştirir.

 

4,7

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

An Invitation to Urban Sociology

 

Seminar reading: Simmel, Georg. 1950. “Metropolis and Mental Life.” Pp. 409-424 in The Sociology of Georg Simmel, edited by Kurt Wolff. New York: Free Press.

2

From Ancient Cities to an Urban World

 

Seminar reading: Lewis Mumford (1956) The Natural History of Urbanization

Seminar reading: Lefebvre, Henri. 2003 (1970). From the City to Urban Society. Pp. 1-22 in The Urban Revolution. Minneapolis & London: University Minnesota Press.

 

3

The Urban Tradition in Sociology – Classical Theories

 

Seminar reading: Weber, Max. 1978. Concepts and Categories of the City. Pp. 1212-1236 in Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, edited by. G. Roth & C. Wittich. Berkeley, CA: University of California Press.

Seminar reading: Wirth, Louis. 1938. “Urbanism as a Way of Life.” The American Journal of Sociology, 44 (1): 1-24. Chicago: The University of Chicago Press.

Park, Robert E. 1915. “The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment,” American Journal of Sociology 20: 577 – 612

4

New Urban Sociology

 

Gottdiener, Michael and Joe R. Feagin. 1988. “The Paradigm Shift in Urban Sociology,” Urban Affairs Review 24: 163 – 187. Smith, David A. 1995.

 “The New Urban Sociology Meets the Old: Rereading Some Classical Human Ecology,” Urban Affairs Review 30: 432 – 457.

5

Urban Political Economy

 

"The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place." The American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 2 (Sep., 1976), pp. 309–332

6

Ethnic and Minority Groups in Cities

 

Seminar Reading: Gottdiener,M. & Hutchison, R. (2011). “Minority Settlement Patterns, Neighborhoods, and Communities in the Multicentered Metro Region.” Pp. 185-207 in The New Urban Sociology. Boulder, CO: Westview Press.

7

Patterns and Consequences of Urbanization in Developing  Countries

 

Seminar Reading: Jaguaribe, Beatriz. 2007. “Cities without Maps: Favelas and the Aesthetics of Realism.” Pp. 100-120 in Urban Imaginaries: Locating the Modern City, edited by A. Çınar & T. Bender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mark Gottdiener &Ray Hutchison (2011) Globalization and the Urbanization in the Developing World, Chapter 11 in “The New Urban Sociology

8

Urban Growth and Transitions in the Developed Countries

 

Harvey, David. 1990. Postmodernism in the city: architecture and urban design. Pp. 66-98 in The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change.  Oxford, UK & Malden, MA: Blackwell Publishing.

 

9

Urbanization in Turkey

 

Avcı, Sedat. 2005. “Cities and Urban Population (1927-2000).” Pp. 1-36 in Two Papers of Urbanization in Turkey-Cities and Urban Population & Faults, Earthquakes and Cities. Istanbul: Çantay.

 

10

Urban Sustainability

 

Ian Douglas (2013) Urban Sustainability: Cities : Cities for Future Generations, Chapter 10 in in Cities: An Environmental History, I.B. Tauris

11

Poverty, Power, and Crime

 

Seminar reading: Mark Gottdiener &Ray Hutchison (2011) Metropolitan Problems: Racism, Poverty, Crime, Housing, and Fiscal Crisis, Chapter 9 in “The New Urban Sociology”

12

Who Governs the City?

 

Hunter, F. (1953). Community power structure: A study of decision makers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Dahl, R. A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. . New Haven,: Yale University Press.

 

13

Urban Movements

 

Seminar reading: Manuel Castells (1983) The city and the grassroots. Berkeley and Los Angeles, University of California Press

Seminar reading: Chris Pickvance (2003) From urban social movements to urban movements: a review of the field and introduction to a symposium International Journal of Urban and Regional Research, 27, 2003, 102-109

14

Global City

 

Saskia Sassen, “The Global City: Introducing a Concept. Brown Journal of Word Affairs, Winter/Spring 2005, Volume 12, Issue 2,

Sassen, Saskia. 2005 (1991). “Overview of Global Cities.” Pp. 83-90 in Cities and Society, edited by Nancy Kleniewski. Oxford, UK & Malden, MA: Blackwell Publishing.

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu   

Flanagan, William G. (2010). Urban Sociology: Images and Structures. 5th ed. New York, Toronto and Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers.

Diğer Kaynaklar 

Gottdiener,M. & Hutchison, R. (2010). The New Urban Sociology. Boulder, CO: Westview Press.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

8

-

Toplam

-

40

Finalin Başarıya Oranı

-

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

40

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

x

 

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

x

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

x

 

 

 

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

x

 

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

x

 

 

 

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

x

 

 

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

x

 

 

 

 

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

x

 

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

 

 

x

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

x

 

 

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

x

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

 

x

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

 

x

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

-

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6