• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
0
AKTS: 
30
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerine iyi tanımlanmış kimi yerel yönetim ve yönetişim sorunlarını irdelemede yol göstererek kamu yönetimi araştırmasının niteliğini iş başında deneyerek öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Kamu Yönetiminin belirli bir alanında uzmanlaşmış bir akademisyenin kılavuzluğunda derinlemesine bir araştırma etkinliği. Bu etkinlik sürecinde, öğrencinin belirli bir kamu yönetimi problemi üzerine araştırma yapma ve yaptığı araştırmayı ulusal ya da uluslararası dergilerde yayınlanabilecek birden çok makale haline getirme becerisi kazanması için hazırlık yapması istenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Tartışmalı Ders, 3. Seminer, 4. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav, B. Seminer, C. Ödev, D: Sunum; E: Dönem Ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) kamu yönetimi sorunlarını özgün biçmlerde tanır.

 

1,2,4

C,D

2) bir kamu yönetimi sorununu iyi tanımlanmış biçimde dile getirir.

 

1,2,4

C,D

3) bir kamu yönetimi sorununun neden sorun olduğunu açıklar.

 

1,2,4

C,D

4) bir kamu yönetimi sorununun nasıl incelenebileceğine ilişkin olanakları tartışır.

 

1,2,4

C,D

5) bir kamu yönetimi sorununun incelenmesinde kullanılacak kaynaklarla yöntemleri saptar.

 

1,2,4

C,D

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Konular

Adayla danışman bir kamu yönetimi sorusunun ne olduğunu tartışır.

Tartışma: Öğrencinin önemli olduğunu düşündüğü aday kamu yönetimi soruları nelerdir?

Tartışma: Bir kamu yönetimi sorunu nasıl tanımlanıp dile getirilebilir?

Tartışma: İncelenecek kamu yönetimi sorunu neden önemlidir?

Tartışma: Daha önce benzer kamu yönetimi soruları nasıl tanımlanıp dile getirilmiştir?

Tartışma: İncelenen sorunla ilgili olarak kamu yönetimi yazınında neler bulunmaktadır?

Ara rapor: Sorunun tanımlanıp dile getirilmesi

İlgili metinlerin tartışılması.

İlgili metinlerin tartışılması.

İlgili metinlerin tartışılması.

İlgili metinlerin tartışılması.

Ara rapor: İlgili yazının eleştirel değerlendirmesi.

Tartışma: Başlangıçtaki sorunun yeniden tanımlanıp dile getirilmesi.

Genel değerlendirme.

Son rapor

Tartışma: Öğrencinin önemli olduğunu düşündüğü aday kamu yönetimi soruları nelerdir?

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1. Akademik çalışmalarında üretici ve yaratıcı şekilde kullanacağı temel kavramsal ve yöntemsel bilgileri kazanır.

       

X

2. İleri düzeyde kamu yönetimi araştırmalara yönelik eleştirel ve çok yönlü bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirir.

       

X

3. Etkili iletişim kurabilen, özellikler yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanında özgün fikirler üreten, ilkeli bir kamu yönetimi alanına uygun olarak yetişir.

       

X

4. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, eski ve yeni bilgiye erişim yollarını mesleki ve kişisel gelişimini sürdürmek için kullanır.

       

X

5. Mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olur.

     

X

 

6. Kamu yönetimi çalışması için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

       

X

7. Kamu yönetimi tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı orijinal metinler üzerinden bağımsız olarak yürütür.

       

X

 

8. Kamu yönetimi adına bilgiyi toplumu ilgilendiren güncel, sosyal, kültüreli politik alanlarda ortaya çıkan problemleri sorgulamakta kullanır.

     

 

 

X

 

9. Kamu Yönetimi evrensel değer ve kavramlarını Türkiye’deki kamu yönetimi çalışmalar için zemin olarak alır. Bu yönde, kamu yönetimi tarihinin tartışmalarını Türkçe yaparken ortaya çıkabilecek sorunların ele alınması ve çözümü için yaklaşım geliştirebilir.

     

X

 

10. Kamu Yönetimi tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak birikim ve beceri kazanır.

       

X

11. Kamu Yönetimi bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim kurmada kullanır.

     

X

 

12. Kamu Yönetimi alanındaki ulusal ve uluslar arası yayınlarda katkı sağlayabilecek nitelikte çalışma üretebilir.

       

X

13. Genelde Kamu Yönetimi, özelde kamu yönetimi tarihi çalışmalarını yürütecek klasik dil ve kamu yönetimi tarihi bilgisine sahiptir.

     

X