• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 507
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Yerel Yönetim mevzuatlarını öğreterek mesleki yaşamları için alt yapı sağlamak ve AB müktesebatı ile karşılaştırma yeteneği sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Öncelikli olarak merkezi idare-yerinden idare, yetki devri, yetki genişliği, idari vesayet, özerklik, demokratik mahalli idare gibi temel ilke ve kavramların üzerinden geçilerek, yerel yönetimlere ilişkin temel mevzuat, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında görev ve gelir bölüşümü, İl Özel İdareleri, Belediyeler / Büyükşehir Belediyeleri ile Köylerin organ, görev, bütçe ve personeli ve Türkiye'deki uygulama, Mahalli İdare Birlikleri incelenecektir ve ders kapsamında söz konusu mevzuatla ilişkili olarak yerel yönetimlerin örgütlenme biçimleri, karar alma süreci ve işleyişi konuları değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

1

1,2,3

A,C

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

4

1,2,3

A,C

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

3

1,2,3

A,C

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

7

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Dersaadet Belediye Kanunu, Vilayet Belediye Kanunu (1877)

2

442 sayılı Köy Kanunu (1924), Ankara Şehremaneti Kanunu (1924)

3

1580 sayılı Belediye Kanunu (1930)

4

Belediyeler bankası (1933), İller bankası (1945)

5

5442 saylı İl İdaresi kanunu (1949)

6

2972 sayılı Mahalli İdareler kanunu (1984)

 

7

3030 sayılı Büyükşehir Yasası (1984)

8

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu (2005)

9

5393 sayılı Büyükkent Kanunu (2004)

10

5393 sayılı Belediye kanunu (2005)

11

 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunu (2005)

12

AB mevzuatı ve Türkiye

13

Bütünşehir Yasası (2012)

14

Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Kaymak, Ümit. (2017)Temel Yerel Yönetimler Mevzuatı, Kuram Yayınevi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

4

-

Toplam

-

40

Finalin Başarıya Oranı

-

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

40

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

x

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

x

 

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

x

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

 

x

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

 

x

 

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

x

 

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

x

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

 

x

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

x

 

 

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

 

 

x

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

x

 

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

x

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

x

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

-

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6