• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 510
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bilgi teknolojilerinin kamu yönetimine olan etkisi ve gerçekleştirilen e-devlet uygulamaları konularında öğrencinin bilgilendirilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında bir yanda, bilgi toplumu kavramı, bilgi toplumunun ortaya çıkışı, bunun yarattığı sonuçlar ve konunun kamuyla ilintili tüm boyutları ele alınacak; diğer yandan da kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusu işlenecektir. Bu bağlamda, dersin başlıkları arasında özellikle şunlar yer almaktadır: e-devlet kavramı ve gelişimi, e-devlet kapısı yapılanması, içerdiği hizmetler eksikleri ve öneriler, yerel e-devlet projeleri, kamu yönetiminde e-hizmet anlayışı, e-yönetişim, e-demokrasi, e-vatandaş, dünyada ve Türkiye’de e-devlet uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgi toplumu ile yeni toplumsal yaklaşımları bilir.

6

1,2,3

A

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yaşanan değişimi anlar ve yorumlar.

6

1,2,3

A

Kamu yönetiminde kullanılan bilgi teknolojilerini bilir.

6,10

1,2,3

A

Dünyada ve Türkiye´deki E-Devlet uygulamalarını bilir ve takip eder.

6,10

1,2,3

A

E- devlet kavram ve uygulamalarına eleştirel bir gözle bakabilir.

1,6,10

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Dersin tanımı ve genel perspektifi

2

Bilgi Toplumunun temel kavramları + tanımı + önemi (I)

3

Veri-Enformasyon-Bilgi arasındaki farklar + Kamusal Bilgi + Bilgi Türleri (II)

4

 Organizasyonlarda Bilgi Yaratma Süreci(Nonaka)

5

Tarım, sanayi, bilgi toplumları + Bilgi Toplumunun Özellikleri

6

Sanayi Sonrası Toplum Kuramları + Bilgi Ekonomisine Geçiş (tanımı + önemi + özellikleri + bileşenleri)

7

VİZE SINAVI

8

 Bilgi Yönetimi modelleri, temel unsurları

9

Bilgi Yönetimi  ve Kurumsal Yaklaşımlar

10

 E-Devlet

11

Türkiye (e-devlet)

12

 E-kentler / Akıllı Kentler

13

Bilgi Yönetimi Sürecinde İletişim

14

FİNAL SINAVI

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Diğer Kaynaklar 

AL Hamza (2003), « Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi », Bilimadamı Yayınları, İstanbul, 319 s.

BAHADIR Akın, “2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve  Bilgi Ekonomisinin Özellikleri”, Verimlilik Dergisi, 1999/1 Ankara

BAHADIR Akın, “Dijital Ekonomide Bilişim Teknolojisi Kullanımının İş Ekosistemleri ve Örgüt Yapıları Üzerindeki Etkisi”, Bilişim 2000 Etkinlikleri, İnterpro Yay., İstanbul 6-9 Eylül 2000

BELEK İlker, Post-kapitalist Paradigmalar, Sorun Yayınları, İstanbul, 1999

BOZKURT Veysel, Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Sistem Yayıncılık, 1996  

ÇOBAN Hasan, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1997  

EKİN Nusret, Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İTO yayını, 1998  

ERKAN Hüsnü (1997), « Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme », Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 251 s.

H. DAVENPORT Thomas & PRUSAK Laurence (2004), « İş Dünyasında Bilgi Yönetimi », Rota Yayınları, İstanbul, 256 s.

MATTELART Armand (2004), « Bilgi Toplumunun Tarihi », İletişim, İstanbul, 136 s.

ÖĞÜT Adem, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın, Ankara, 2001  

ÖZÇAĞLAYAN Mehmet, Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 1998  

SARIHAN H.İnceler, Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul, 1998  

SENN James A., Information Tecnology in Business, Prentice Hall Int New Jersey, 1995

STEWART Thomas A., Entellektüel Sermaye, Mess Yayıncılık, İstanbul, 1997  

TOFFLER Alvin, Üçünü Dalga, Çev. Ali Seden, Altın Kitaplar, İstanbul 1998  

TOURAINE, Alain, Modernliğin Eleştirisi, (Ç. H. Tufan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994.

HORKHEIMER, Max, Akıl Tutulması, (Ç. O.Koçak), Metis Yayınları, İstanbul, 1990.

HORKHEIMER, Max ve ADORNO, T. W., Aydınlanmanın Diyalektiği, (Ç. O. Koçak), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1996.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

4

10

Toplam

-

50

Finalin Başarıya Oranı

-

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

-

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

X

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

X

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

 

X

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

 

 

X

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

X

 

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

X

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

X

 

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

 

X

 

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

 

 

 

X

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

X

 

 

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

X

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

X

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

-

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6