• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 508
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan kavramlarının ve birbiriyle ilgili konularını ele almak üzere kurgulanmıştır. Ders kentleşmenin değişik ölçeklerde ekonomi politiğini inceler ve özellikle çevre üzerindeki etkilerini araştırır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, dünyada ve Türkiye’de kent tarihi, kent ve kentleşme kavramları ele alınarak Kamu Yönetiminin bir bölümünü oluşturan kentleşmenin teorik arka planı, genel ilkeler ve kavramlar ile dayandığı değerler açıklanacak ve bu çerçevede Türkiye’de kentleşme sorunları, gecekondulaşma, kentleşmenin tarihsel gelişimi, konut politikası, kent ve bölge planlamanın ilke ve kuralları, kısaca kentleşmenin sorunlu yanlarıyla çözüm önerileri detaylı incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kentleşmenin temel tartışmalarını, kavramlarını ve konularını anlamak

3

1,2,3

A

Küresel ölçekte sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin arasındaki ilişkeri anlamak

 

10

1,2,3

A

Çevresel sorunların ve çözümlerin değerlendirilmesinde dneyim kazanmak

 

3,5

1,2,3

A

Kentleşme ve çevre sorunlarına disiplinlerarası bilgi uygulayabilmek

12,3,5

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Kentlerin tarihi

2

Kentleşme- Tanımlar, Kavramlar, Konular

3

Kentleşme Kuramları

4

Türkiye’de Kentleşme

5

Kent Hakkı

6

Küresel Kent

7

VİZE SINAVI

8

Kentte Çevre

9

Çevrenin Durumu

10

Çevre Politikası

11

Çevre Hareketleri

12

Küresel Çevre Sorunları

13

İklim Politikası

14

Review

15

FİNAL SINAVI

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu   

Fikret Adaman& Murat  Arsel (2005) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development, Ashgate

Ruşen Keleş ( 2006) Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi

Diğer Kaynaklar 

İlhan Tekeli ( 2011) Kent Kentli Hakları Kentleşme ve Kentsel Dönüşü , Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

David Harvey ( 2013 ) Rebel Cities. From Right to the City to Urban Revolution, Verso

Manuel Castells (1983) The City and the Grassroots, University of California Press

Henri Lefebvre (2013 )  Kentsel Devrim, Sel Yayıncılık

Mehmet Ali Beyhan  ( 2012) Türkiye de İskan ve Şehirleşme Tarihi, Kitabevi Yayınları

Fikret Berkes & Mine Kışlalıoğlu ( 201) Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi

Çağlar Keyder (200)  İstanbul: Yerel ile küresel arasında, Metis

Pamela S. Chasek David L. Downie Janet Welsh Brown (2013) Global Environmental Politics, Westview Press.

Saskia Sassen (2000) The Global City, Princeton Univeristy Press

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Çevre İhtilafları Atlası www.direncevre.org

Environmental Performance Index http://epi.yale.edu

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

8

-

Toplam

-

40

Finalin Başarıya Oranı

-

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

40

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

X

 

 

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

X

 

 

 

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

X

 

 

 

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

X

 

 

 

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

X

 

 

 

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

X

 

 

 

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

 

 

X

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

 

 

X

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

X

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

 

X

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Activities

Quantity

Duration
(Hour)

Total
Workload
(Hour)

Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours)

14

3

42

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)

10

4

40

Mid-terms

1

10

10

Quizes

-

-

-

Homework

4

8

32

Final examination

1

26

26

Total Work Load

-

-

150

Total Work Load / 25 (h)

-

-

6

ECTS Credit of the Course

-

-

6