• TR
  • EN

Kamu Yönetimi Bölümü Proje Asistanı ve Yerel Yönetimler & Yönetişim Master Programı mezunlarımızdan Yılmaz Başar Özer’in Mayıs 2016 tarihinde “Local Administration Policies” on the Basis of  Turkey’s Local Election (2014): A Comparative Study of Ruling Main Opposition Parties başlığı altında sunmuş olduğu yüksek lisans bitirme tezi Temmuz 2017  tarihinde LAMBERT Academic Publishing (LAP) tarafından Ruling–Main Opposition Party Policies in Turkey:  Local Election in 2014 adı altında  kitap olarak basılmıştır.

Özer’in “Local Administration Policies” on the Basis of  Turkey’s Local Election (2014): A Comparative Study of Ruling – Main  Opposition  Parties başlıklı çalışmasında Yerel Yönetim Politikaları kapsamında İktidar – Ana Muhalefet Karşılaştırması” perspektifinde demokratik  ilkeler ışığında üniter  devlet yapısı altında parlamenter hükümet mekanizmasının vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerden, iktidar ve ana  muhalefet partisinin parti programları  kapsamında kamu yönetimi anlayışlarının yanı sıra 2014 Yerel Seçim Beyannameleri’nde yerel yönetim  politikaları konusunun ele alınışı incelenmiştir.