• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz Yerel Yönetimler Konferans Dizisi'nin ikinci etkinliğini geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleştirdik.

Yerel yönetimler ve gençlerin karar alma süreçlerindeki rolü konusunda Globall-in Proje Yönetimi ve Danışmanlığı firmasında Genel Müdür olan Selçuk Sarıyar uluslararası örneklere de yer verdiği sunumunu gerçekleştirdi. Genç liderlerin hikayelerini paylaşan Sarıyar, siyasal katılım konusunda atıl olan genç nüfusun, yerel düzeyde Kent Konseyleri, Gençlik Merkezleri ve Erasmus Projeleri ile kendilerine ait yeni bir alan oluşturabileceğini belirtti. Yapısal reaksiyonların genç vatandaşlarımıza olan yaklaşımı sadece söylemle sınırlı kıldığını anlatan Sarıyar, sistemin ana ekseni dışında da gençlerin insiyatif kullanarak kendilerini sisteme nasıl entegre edeceklerinin ip uçları ile sunumunu tamamladı.