• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ATD 590
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrencilere model kurma, hipotez geliştirme, örneklem oluşturma, çeşitli veri toplama teknikleri, anket oluşturma metodları, ölçekler, araştırma tasarımları, toplanan verilerin değerlendirilmesi gibi konular öğretilecek ve her öğrencinin öğretilenlerin ışığı altında bir araştırma yapması istenecektir. Ayrıca bu ders araştırma ve yayın etiği konularını da içerecektir.

Dikey Sekmeler