• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ATD 513
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Değişen paradigmalar ışığında organizasyonlardaki bireylerin ve grupların duygu, duygulanım ve davranışları, bilişsel süreçleri incelenecektir. Dersin amacı bir yandan organizasyonlardaki verimlilik ve etkinliği arttırırken diğer yandan da çalışanlar için iş yaşamının kalitesinin arttırılması konusunda yönetici adaylarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Ayrıca çalışanların yönetimi konusundaki son yaklaşımlar örnek olaylar yardımı ile incelenecek ve tartışılacaktır.

Dikey Sekmeler