• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ATD 501
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu ders sürekli değişim baskıları altında faaliyet gösteren çağdaş organizasyonlarda planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol gibi belli başlı yönetim fonksiyonlarının incelenmesini kapsar. Çevresel tehdit ve fırsatlar ile bunların tanımlanmasına yardımcı olacak metotların yanısıra organizasyonun kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenerek söz konusu bilgiler ışığında  stratejilerin oluşturulması da bu dersin kapsamı içinde yer alır. Bunların yanısıra, çeşitli değişim modelleri ve değişim ve çevreye uyumun önemi üzerinde durulur. Ayrıca, günümüzde çok önem verilen iş ahlakı, yönetişim ve sosyal sorumluluk gibi konular da bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Dikey Sekmeler