• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
IND 502
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders UX tasarımına odaklanır. Kursun akışı, öğrencilerin UX tasarım derslerinin temelleri hakkındaki önceki bilgileri üzerine inşa edilmiştir. Son yıllardaki tüm araştırmaları ve sahadaki deneyimleri kapsayarak, UX Tasarımın farklı yönleriyle daha ayrıntılı konularına odaklanılmaktadır. 
Dersin İçeriği: 

Kullanıcı deneyimi tasarım metodolojileri oluşturmak ve uygulamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Quiz, B: Uygulama C: Ödev D: Sınavlar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Disiplinler arası ekipler içinde etkili bir şekilde ortak çalışmak. 1,2,10 1,2,3,5 1,3,4
2) Tasarım odaklı düşünme süreçlerini ve UX yöntemlerini doğru seçip kullanmak. 5, 7 2,3,5 1,3,4
3) Test varsayımları ve potansiyel tasarım çözümlerinin prototiplendirilmesi 3, 4, 11 2,3,5 1,3,4
4) Yönlendirici geri bildirim istemek, vermek ve almak. 11, 7 3,4,5 1,3,4
5) Disiplinlerarası bir izleyici kitlesi ile etkili bir şekilde iletişim kurmak ve fikirleri ikna edici bir şekilde sunmak. 8,10 3,4,5 1,3,4

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 UX Tasarımına Genel Bakış  
3 UX Tasarımının Genel İlkeleri  
4 PACT ANALİZİ

Proje Aşaması 01: Duyuru / 2 Kişilik Ekipler

 
5 PACT ANALİZİ

Proje Aşaması 02: Kullanıcı Araştırması

 
6 PACT ANALİZİ

Proje Aşaması 02: Kullanıcı Araştırması İyileştirmeleri

 
7 SENARYOLAR ve KULLANICI YOLCULUĞU

Proje Aşaması 03: Personalar ve Senaryolar

 
8 SENARYOLAR ve KULLANICI YOLCULUĞU

Proje Aşaması 04: Eskizler ve Fikirleri Tasarlama

 
9 MÜLAKATLER

Proje Aşaması 04: Eskizler ve Fikirleri Tasarlama

 
10 Vize Sınavı  
11 ARZU EDİLİRLİK VE KULLANILABİLİRLİK  
12 KULLANICI TESTLERİ  
13 Final Projesi: Final raporları ve Sunumlar  
14 Final Projesi: Final raporları ve Sunumlar  
15 Tartışma oturumu  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu ders videoları / çevrimiçi talimatlar
Diğer Kaynaklar Norman, Don Designing Everyday Things, Chapter 6. Design Thinking
 

Graham, I. (2003) A Pattern Language for Web Usability . Addison-Wesley, Harlow. An excellent

example of the development of a pattern language, this time to help designers to design

good websites .
 

McLuhan, M. (1994) Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press, Cambridge, MA.

This is not a book for the faint-hearted, nor for those who want some simple answers. It is something

of a psychedelic tour through a 1960s’ view of the coming age of media. It makes you think .
 

Newell, A. and Simon, H. (1972) Human Problem Solving. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 

Rheinfrank, J. and Evenson, S. (1996) Design languages. In Winograd, T. (ed.), Bringing

Design to Software . ACM Press, New York. A good chapter on design languages and how they

have been used in everything from houses in Nantucket to knitting patterns.
 

 

Blackwell, A.F. (2006) The reification of metaphor as a design tool. ACM Transactions on

Computer–Human Interaction (TOCHI), 13(4), 490–530.
 

Imaz, M. and Benyon, D.R. (2005) Designing with Blends: Conceptual Foundations of

Human Computer Interaction and Software Engineering. MIT Press, Cambridge, MA.

Saffer, Dan (2009) Designing for Interaction . New Riders, Indianapolis, IN.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Tutorial videolar / yazılı dokümanlar / sunumlar
Ödevler 1-Web/Uygulama/Ürün UX Analizi

2-UX Tasarım Ödülü Araştırması

3-UX Model Analizi

4-Duyarlı Tasarım Araştırması

5-Persona

6-Spor Merkezi Persona Tanımı

7-Mülakat Uygulaması

8-Projenizin arzu edilirliğini analiz etme

Sınavlar Ödevler, ara sınav ve final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 15
Final  1 40
Ödevler 2 20
Katılım 1 15
Yoklama 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Deneyim tasarımı alanında edindiği teknik ve akademik bilgileri özgün projeler için kullanır.         x  
2 Estetik kuralları göz önünde bulundurarak yaratıcı ürünler için kullanıcı deneyimi tasarım yöntemlerini uygular.                          x  
3 Alanın gerektirdiği teknik yenilikleri etkin bir şekilde kullanır.         x  
4 Konseptten yola çıkarak alanıyla ilgili sorunları analiz eder ve hedef kitleye uygun projeler geliştirir.       x    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.       x    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       x    
7 Akademik ve sektörel deneyim edinerek bu deneyimleri birbiriyle ilişkilendirir.           x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            x  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       x    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         x  

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3.5 56
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı  1 3 3
Ödev 8 2 16
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     15