• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
IND 525
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, ürün tasarım ve geliştirilme sürecindeki araçları, iş ve strateji modellerinin analizini ve firmaların tasarım yetkinliklerini örnekler üzerinden inceleyerek, tasarım yönetimi kavramını tanımlamaktır. Tasarım yönetimi dersi, küresel pazar ve ekonomi içinde yer alan firmaların endüstriyel ürün tasarımını rekabet aracı olarak kullanım örneklerinin incelenmesini kapsamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Küresel pazar ve ekonomi içinde firmaların endüstriyel ürün tasarımını rekabet aracı olarak kullanımının örnek vaka çalışmaları üzerinden incelenmesi. Ürün tasarım ve geliştirilme sürecindeki araçlar, iş ve strateji modellerinin analizi ve firmaların tasarım yetkinliklerinin örnekler üzerinden değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Proje Geliştirme D: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Endüstri tasarımı ve diğer çevre tasarımı disiplinleriyle ilişkilerini kurabilir, anlayabilir.   1,2,4,5,8  

 A,B,C,D

2) Tasarım sorunun tanımlanmasındaki yöntemleri araştırılabilir ve sistematik sorun çözme yöntemleri hakkında bilgilenir   1,2,4,5,8  

A,B,C,D

3) Endüstriyel ürün tasarımında tasarım süreçlerinin içeriklerini açıklayabilir   1,2,4,5,8  

A,B,C,D

4)Araştırma, gözlem yapma becerilerini geliştirebilmeli.   1,2,4,5,8  

A,B,C,D

5) Mesleki uygulamaların her alanında karşılaşabilecekleri durumların açıklanmasına yönelik teorik, kuramsal yaklaşımları tartışabilir ve kuramsal yaklaşımlar kurabilir   1,2,4,5,8  

A,B,C,D

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ile ilgili genel tanıtım ve tanışma.  
2 Tasarım yönetimi kavramı, tarihsel süreç ve gelişimi.  
3 Firmalarda tasarım yönetimi kullanımı, firma örnekleri – vaka çalışmaları  
4  

Strateji kavramı. Tasarım ve stratejiler.

 
5 Tasarımın stratejik yönetimi. Firma örneği; Herman Miller  
6 Tasarımla değer yaratma. Vaka çalışmalarından örnekler.  
7 ARA SINAV –  
8 Rekabet üstünlüğü olarak tasarımın kullanımı, örnek vaka çalışmaları üzerinden ele alınması  
9 Operasyonel tasarım yönetimi kavramı.  
10 Tasarım ve marka yönetimi  
11 ARA SINAV-Öğrenci Sunumları  
12 Tasarım yönetiminin küresel  firmalarında uygulama örnekleri.  
13 Tasarım yönetiminin Türk firmalarında uygulama örnekleri.  
14 Mazeret Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tasarım Yönetimi

Brigitte Borja de Mozota, MediaCat, 2005, İstanbul.
 

Design; History, Theory and Practice of Product Design

Bernard E. Bürdek, Birkhauser, 2005.
 

Twentieth-Century Design

Jonathan M. Woodham, Oxford University Press, 1997.
 

Design in Business: Strategic Innovation through design

Bruce M & Bessant J., Pearsan Education Limited, Essex, 2002.
 

Re-İmagine – İşinizi yeniden yaratın-

Tom Peters, Boyner yayınları, 2003

Diğer Kaynaklar Percy, Larry. (1997). Strategies for Implementing Integrated Marketing Communication Chicago. NTC Business Book.
 

Rekabet Stratejisi

Michael Porter, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000.Pringle, P., Starr, M. (2006). Electronic Media Management. Fifth Edition. USA: Elsevier.
 

Küng, L. (2008). Strategic Management in the Media. London: SAGE. 
 

Kotler, 9. (2005). A’dan Z’ye Pazarlama: Pazarlamayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken 80 kavram. İstanbul: Mediacat. 
 

Peter, J. Paul (2001). Consumer Bahavior and Marketing Strategies. McGraw Hill. 6th edition

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirir, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilirve çözümleyebilir.       X    
2 Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturur  ve  kullanabilecek düzeye ulaşır.       X    
3 Tasarım ve sanat alanlarında gerekli  tarihsel bilgi birikimini oluşturur ve yorumlayabilir.     X      
4 Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olur.         X  
5 Disiplinlerarası çalışabilir.     X      
6 Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olur ve uygulamaya geçirebilir. X          
7 Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini, görsel anlatımla ortaya koyabilir. X          
8 Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlar, yorumlar ve kullanma yetkinliğine ulaşır.       X    
9 Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik  bilincine sahip olur.     X      
10 Alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü     252
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.08
Dersin AKTS Kredisi     10