• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PHIL 524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencinin, insan hakları kavramını açıklığa kavuşturmasına yardımcı olmak, dolayısıyla insan haklarının neden korunması gerektiğinin görebilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Hak, özgürlük, birey ve eşitlik kavramları ele alınarak hukuki anlamda değerlerinin belirlenmesi. İnsan haklarının hukuk felsefesi çerçevesinde tartışılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım, 2. Tartışmalı Ders, 3. Seminer, 4. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Sınav, B. Seminer, C. Ödev, D: Sunum; E: Dönem Ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) insan haklarının norm olarak gerektirdiklerini kavrar.

1,2,5

1,2,3,4

A,B,C,D,E

2) insan hakları ile kültürel normlar arasındaki farkları görebilir.

1,2,5,8

1,2,3,4

A,B,C,D,E

3) bir normu doğru değerlendirebilir

1,2,5,8

1,2,3,4

A,B,C,D,E

4)  insan haklarının ilkeler olarak özelliklerinin farkına varabilir

1,2,5,8

1,2,3,4

A,B,C,D,E

5) insan hakları kavramının bilgisini edinir.

1,2,5,8

1,2,3,4

A,B,C,D,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Hakların Türetilmesi

 

3

Etik İlkeler Olarak İnsan Hakları

 

4

İnsan Onuru ve İnsan Hakları Kavramı

 

5

İnsan Haklarının Hak Olarak Özellikleri

 

6

Laiklik ve İnsan Hakları

 

7

Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan Hakları

 

8

ARA SINAV

 

9

Devlet ve İnsan Hakları

 

10

Hak Çeşitleri ve Hak Sınıflamaları

 

11

Yaşama Hakkı ve Gerektirdikleri

 

12

Düşünce Özgürlüğü Hakkı

 

13

Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı ve Gerektirdikleri

 

14

Grup Hakları, Kültürel Haklar ve Kültür Hakkı

 

15

Genel değerlendirme

 

16

GENEL SINAV

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Kuçuradi, İ. (2007). İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Kuçuradi, İ. (yay. haz) (1996). İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu: Ankara. Yayınları.

Kuçuradi, İ. (yay. haz.) (2004), Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları: Amkara. Yayınları.

Kuçuradi, İ . - Peker, B. (yay. haz.) (2004).50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları (2004). Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, UNESCO Kürsüsü ve Türkiye Felsefe Kurumu ortak yayını: Ankara.

İnsan Haklarına Yönelik Tedbirler (2004). Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, UNESCO Kürsüsü ve Türkiye Felsefe Kurumu ortak yayını: Ankara.

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

  

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

1

20

Sunum

1

20

Son sınav

1

30

Dönem ödevi

1

30

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

 

Katkı düzeyi*

 

1

2

3

4

5

1. Akademik çalışmalarında üretici ve yaratıcı şekilde kullanacağı temel kavramsal ve yöntemsel bilgileri kazanır.

 

 

 

 

X

2. İleri düzeyde felsefi araştırmalara yönelik eleştirel ve çok yönlü bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirir.

 

 

 

X

 

3. Etkili iletişim kurabilen, özellikler yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanında özgün fikirler üreten, ilkeli bir felsefeci olarak yetişir.

 

 

X

 

 

4. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, eski ve yeni bilgiye erişim yollarını mesleki ve kişisel gelişimini sürdürmek için kullanır.

 

 

 

X

 

5. Mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olur.

 

 

 

 

X

6. Felsefi çalışma için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

7. Felsefe tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı orijinal metinler üzerinden bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

8. Felsefi bilgiyi toplumu ilgilendiren güncel, sosyal, kültüreli politik alanlarda ortaya çıkan problemleri sorgulamakta kullanır.

 

 

 

X

 

9. Felsefenin evrensel değer ve kavramlarını Türkiye’deki felsefi çalışmalar için zemin olarak alır. Bu yönde, felsefe tarihinin tartışmalarını Türkçe yaparken ortaya çıkabilecek sorunların ele alınması ve çözümü için yaklaşım geliştirebilir.

 

 

 

X

 

10. Felsefe tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak birikim ve beceri kazanır.

 

 

 

X

 

11. Felsefi bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim kurmada kullanır.

 

 

 

X

 

12. Felsefe alanındaki ulusal ve uluslar arası yayınlarda katkı sağlayabilecek nitelikte çalışma üretebilir.

 

 

 

X

 

13. Genelde Felsefe, özelde felsefe tarihi çalışmalarını yürütecek klasik dil ve felsefe tarihi bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

10

7

70

Arasınav

1

22

22

Sunum

1

15

15

Son sınav

1

20

20

Dönem ödevi

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8