• TR
  • EN

FİNANSAL İKTİSAT DOKTORA 

PROGRAM BİLGİLERİ

Amaç:

Finansal İktisat Doktora Programı finansal piyasalardaki ürün ve araçların yapısını inceleyen, bunların oluşturulup geliştirilmesi ile ilgilenen, global ve yerel finansal pazarlardaki fiyat hareketlerini, risk – getiri değerlerini üretilen modellerin performansları ölçüsünde gözlemlemeyi amaçlayan bir programdır.

Finansal İktisat geniş bir çalışma alanını içeren bir çalışma alanı olmakla beraber, Yeditepe Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği alanında yoğunlaşmakta; varlık ve türev fiyatlamaları, risk yönetimi ve korunma, portföy yönetimi, matematiksel finans ve finansal ekonometri gibi konuları kapsamaktadır. Finansal İktisat Doktora Programı öğrencilere teorik ve ampirik finans alanında güçlü bir eğitim ve araştırma temeli sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Program içeriğinde sayısal finans yöntemlerinin yanısıra, öğrencilere finansal iktisatın kurulu olduğu iktisat ve finans teorisinin verilmesi de amaçlanmaktadır.

Hedef:

Finansal İktisat Doktora Programı’nı tamamlayan mezunların bu alanda bilgili ve yetkin, akademik çalışmalar konusunda verimli kişiler olarak yerli ve yabancı Üniversiteler ve seçkin finansal kurum ve şirketler tarafından tercih edilmelerini sağlayacak seviyede olmaları hedeflenmektedir.