• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 514
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Veri analiz teknikleri, tek ve çok değişkenli modeller, tahmin, hipotez test etme, varyans analizi, regresyon, korelasyon analizi ve uygunluk testleri performanslarının, portföy optimizasyonu, sermaye fiyatlandırma modelleri, arbitraj fiyatlandırma modelleri ve faktör modellerinde uygulamasının öğrenciler tarafından kavranması ve kullanılması amaçlanır.

Dersin İçeriği: 

Veri analiz teknikleri, tek ve çok değişkenli modeller, tahmin, hipotez test etme, varyans analizi, regresyon, korelasyon analizi ve uygunluk testleri performanslarının, portföy optimizasyonu, sermaye fiyatlandırma modelleri, arbitraj fiyatlandırma modelleri ve faktör modellerinde uygulaması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Veri analiz tekniklerinin kavranması   1,2,3 1,2
Tek ve çok değişkenli modeller ile tahmin konusunda yeterliliğe ulaşılması   1,2,3 1,2
Hipotez testi, varyans ve korelasyon analizinin anlaşılması   1,2,3 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş  
2 Hipotez testi  
3 Parametrik ve parametrik olmayan testler  
4 Faktör analizi  
5 Yazılım uygulamaları  
6 Diskriminant ve grup analizi  
7 Yazılım uygulamaları  
8 Ara sınav  
9 Nöral ağlar ve uygulamaları  
10 Simulasyon teknikleri  
11 Belirsiz regresyon analizi  
12 Stokastik sınır analizi  
13 Sınır analizi uygulamaları  
14 Kaos Teorisine giriş  
15 Genel tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Anderson, D.R. & Sweeney, D.J. & Williams, T.A., Essentials of Statistics for Business and Economics, 6th Ed., South-Western Cengage-Learning, 2010

Johnson, R.A., & Wichern, D.W, Applied Multivariate Statistical Analysis, 2th Ed., Prentice-Hall, 1998

Kalaycı, S., SPSS Uygulamalı Çok Değiskenli Istatistik Teknikleri, 1st Ed., Asil Yayın Dagıtım, 2005

Day, A.L., Mastering Risk Modeling, 2th Ed., Prentice-Hall, 2009

Shone, R., An Introduction to Economic Dynamics, 2th Ed.,  Cambridge University Press, 2003

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

ECTS

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Finans ve İktisat alanlarını ve alt dallarındaki güncel ve ileri düzeyde bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; alanına yenilik getirecek yeni tanımlara ulaşabilme becerisine sahip.     X      
2 Birden fazla alanla ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip; bu bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun bilimsel araştırmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilecek yetkinliğinde.     X      
3 Sahip olduğu bilgileri ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahip     X      
4 Finans, İktisat, İstatistik, Bilgisayar alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilimsel makaleleri; bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal – uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek bilginin sınırlarını genişletir; ulusal – uluslararası toplantılarda sunumlar yapar.       X    
5 İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.     X      
6 İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır         X