• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 513
Ders Dönemi: 
Bahar
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste öğrenciler, kurumlarda verilmesi gereken finans kararlarında kullanılan birçok araç ve metodların temelini oluşturan kurumsal finans teorilerini, bunlarla ilgili testleri, temel bilimsel araştırmaları, ve uygulamaları öğrenmektedirler. Öğrenciler kurumsal finans teori ve prensiplerinin pratik uygulamalarını daha iyi anlayabilmek için bir çok gerçek işletme problemleri, mini vaka analizleri ve akademik makalelerin sentezi üzerine çalışmalar yapacaklardır.

Dersin İçeriği: 

Kurumsal finans konularına kapsamlı bir bakış getiren derste işlenen başlıca konular şöyledir: Değerleme yöntemleri: Firma değerlemesi; sermayesi yapısı teorisi; uzun vadeli yatırımların değerlemesi; kar dağıtım politikası; kurumsal finansda diğer uygulamalı konular (Örneğin; ortaklık yapısı, şirket birleşmeleri, şirket kontrolü,vekalet teorisi, sermaye artırımı, piyasa sinyalleri, ve uluslararası konular.  Öğrenciler, gerçek işletme problemlerinin, mini vaka çalışmalarının ve bilimsel makalelerin analizleri, kritikleri ve sunumlarını yaparak teorik temellerin pratik uygulamalarda nasıl yer aldıgını görme şansına sahip olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kurumlardaki yöneticilerin  etkin ve başarılı finansman, yatırım ve dağıtım kararları verirken bilmeleri gereken temel finansal kavramları ve metodları iyi derece anlamış olmak.   1, 2, 3, 12 A,C
2. Temel  kavram ve teknikleri kullanarak gerçek kurumsal finans problemlerini çözebilmek.   1, 2, 3, 12 A,C
3. Teorik veya ampirik bilimsel çalışmalarda halen çözümlenmemiş kurumsal finans sorularına ilişkin verlen cevaplar hakkında bilgi sahibi olmak.   1, 2, 3, 12 A,C
4. Kurumsal finans dalında çıkan bilimsel çalışmaları etkin bir şekilde sunabilmek, sentezleyebilmek ve yapıcı bir şekilde eleştirebilmek.   1, 2, 3, 12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Yönetime Giriş, Temel Sorular Tartışması RWJJ 1-4. Bölümler
2 Değerleme: Firma Değerlendirmesi, Değerlendirmede Çeşitli Yaklaşımlar. CWS 14. Bölüm
3 Değerleme: Firma Değerlendirmesi, Değerlendirmede Çeşitli Yaklaşımlar. RWJJ 5,6. Bölümler
4 Değerleme: Tahvil Değerlemesi Tahvil Çeşitleri, Borç ve Hisse Senedi Karşılaştırması. RWJJ 5,6. Bölümler
5 Değerleme: Gerçek Şirket Değerleme Örnekleri, Çeşitli Değerleme Yaklaşımlarının doğruluğunu irdeleyen makale sunumları. Ders Notları
6 Sermaye Yapısı Teorisi, Vergiler, finansal güçlük, vekalet teorisi, asimetrik sinyaller, optimum sermaye yapısı. RWJJ 14-15. Bölümler

CWS 15. Bölüm

7 Sermaye Yapısı Teorisi, Vergiler, finansal güçlük, vekalet teorisi, asimetrik sinyaller, optimum sermaye yapısı. RWJJ 14-15. Bölümler

CWS 15. Bölüm

8 Uzun Vadeli Yatırımların Planlanması ve Seçimi RWJJ Chps. 7,8, 9, 12, 17. 
9 Uzun Vadeli Yatırımların Planlanması ve Seçimi RWJJ Chps. 7,8, 9, 12, 17. 
10 Uzun Vadeli Yatırımların Planlanması ve Seçimi RWJJ Chps. 7,8, 9, 12, 17. 
11 Ara Sınavı Ders Kitabı 8. Bölüm
12 Kar Dağıtım Politikası ve İlgili Konular CWS Chp.16, RWJJ Chp.16
13 Uygulamalı Kurumsal Finans ve Uluslararası Konular. RWJJ Chp.20
14 Uygulamalı Konular: Halka Açılma, Sermaye Artırımı, Risk ve Girişim Sermayesi. Ders Notları
15 Uygulamalı Konular: Vekalet Teorisi; Şirket Birleşmeleri ve Alımları; Yönetici Ücretleri; Yönetim Kurulu ve Yatırımcı Profilinin etkileri. Ders Notları

Kaynaklar

KAYNAKLAR  
Ders Kitabı Kurumsal Finans: Temel Prensipler ve Uygulamaları (Corporate Finance: Core Principals and Applications), Ross, Westerfield, Jaffe, and Jordan, 3e, McGraw-Hill. (RWJJ)
Diğer Kaynaklar Ders websitesi, ders notları, ek makale seti, finansal piyasalar laboratuvarı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı, ve önerilen ek kitaplar:

Copeland, Weston, and Shastri, Financial Theory and Corporate Policy, Pearson. (CWS)

Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill. (opsiyonel)

Tirole, Theory of Corporate Finance, Princeton University Press. (opsiyonel)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADEDİ KATKI YÜZDESİ
Haftalık ev ödevleri ve ilgili kısa sunumlar  14 66
Ara Sınavlar 1 34
Total   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.       X    
2 Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.     X      
3 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.   X        
4 İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.       X    
5 İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.       X    
6 İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.   X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 7 10 60
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü       248
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.92
Dersin AKTS Kredisi     10