• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 537
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencilere para ve para politikaları ile ilgili temel kavramsal yapıyı aktarmak,  güncel para teorisi, bankacılık, merkez bankacılığı ve para politikası ile ilgili analitik yöntemleri göstermektir.

Dersin İçeriği: 

Para Teorisi: Para tanımları, paranın fonksiyonları, para talebi, para arzı, faiz oranları; Bankacılık teorisi: Bankacılık sektörü, bankacılık işlemleri; Banka türleri: Merkez bankası,ticari bankalar, yatırım ve kalkınma bankaları; Para politikası: Farklı para politikası araçları, para politikası uygulaması ve parasal aktarım mekanizması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D:Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Para ve bankacılık alanında özellikle finansal aracı kurumların ekonomik analizinde kullanılan temel kavramları açıklar ve kullanır. 1,5 1,2,3 A,C
2) Ekonomi teorisini kullanarak finansal aracı kurumların üstlendiği rolü analiz eder. 3,4,7 1,2,3 A,C
3) Merkez Bankası Bilançosunu kavrar, merkez bankacılığı temel ilke ve uygulamalarını yorumlar. 2, 1,2,3 A,C
4) Banka yönetimine ilişkin temel yöntemleri kavrar ve uygulayabilir. 3,8,10 1,2,3 D
5) Para politikasını kavrar. 5,7 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Genel Tekrar Ders Kitabı-Giriş
2 Para Nedir? Ders Kitabı
3 Finansal Yapının Ekonomik Analizi Online kaynaklar
4 Bankacılık İlkeleri Ders Kitabı, Online kaynaklar
5 Regülasyon Ders kitabı, Makale
6 Para Arzı Ders Kitabı
7 Merkez Bankacılığı Ders Kitabı, Online kaynaklar
8 Para Politikası Araçları Ders Kitabı
9 Para Politikası Uygulamaları Ders Kitabı
10 Miktar Teorisi, Enflasyon ve Para Talebi Ders Kitabı
11 Para Politikası Teorisi Ders Kitabı, Online kaynaklar,

 Ders Notu

12 Para Politikası – Beklentilerin Rolü Ders Kitabı, Online kaynaklar
13 Para Politikası Aktarım Mekanizması Ders Kitabı, Online kaynaklar,

Ders Notu

14 Genel Tartışma Ders Kitabı
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kitap •          Hubbard G., A. O'Brien (2017). Money, Banking, and the Financial System, 3e, Pearson.

 

•          Frederic S. Mishkin (2018). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 12e, Pearson.

Ders Notu Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Makaleler
Diğer Kaynaklar Ders web sitesi, Finansal hesap makinesi, Online kaynaklar, Makaleler, Ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Çeşitli makaleler
Ödevler Ev ödevleri
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 6 20
Dönem projesi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Finans ve ekonomi alanlarındaki literatürü inceleyebilme ve geliştirebilme; belirlenen alanlarda yenilikçi yaklaşımlarda bulunabilme.     X      
2 Çok disiplinli alanlardaki bilgileri birlikte analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak; bu bilgilerden yola çıkarak, bilimsel araştırma çalışmalarını bağımsız olarak planlama ve yürütme konusunda yetkin olmak.     X      
3 Bilgiyi teorik ve pratik temellerle insanlara aktarabilme becerisine sahip olmak.       X    
4 Finans, ekonomi, istatistik ve bilgisayar bilimieri dahil olmak üzere çeşitli konularda bireysel veya grup çalışmaları ile bilimsel makaleler üretebilmek; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapabilmek; ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel çalışmalarını sunabilmek.

 

        X  
5 Uluslararası alandaki son bilgiler ve gelişmelerden haberdar olmak.         X  
6 İlgili alanlarda ihtiyaç duyulan yazılım programlarını ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 6+1(Proje) (6+14) 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10