• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 505
Ders Dönemi: 
Güz
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders yatırım kararları vermek için gerekli olan temel finansal kavramları, teorileri, prensipleri ve bunların uygulamalarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Derste işlenen konulardan bazıları şöyledir: finansal varlıklar ve piyasalar; menkul kıymet analizi; portföy teorisi; portföyde varlık dağılımı; değerleme; risk modelleri; portföy yönetimi ve ilgili yaklaşımlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yatırım kararlarının yapı taşlarını oluşturan teoriler ve temel öğeler konusunda bilgi sahibi olmak.   1, 2, 3 A,C
2. Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım çevresini ve piyasaları tanımak.   1, 2, 3 A,C
3. İşletmelerle ilgili olayların ve makroekonomik faktörlerin yatırım performansı üzerindeki etkileri konusunda değerlendirme yapabilmek.   1, 2, 3 A,B,C.D
4. Portföy formasyonu ve performans değerlendirmesi konusunda teori ve uygulamayı entegre edebilmek.   1, 2, 3 A,B,C,D
5. Teorik veya ampirik bilimsel çalışmalarda halen çözümlenmemiş kurumsal finans sorularına ilişkin verlen cevaplar hakkında bilgi sahibi olmak.   1, 2, 3 A,B,C,D
6. Kurumsal finans dalında çıkan bilimsel çalışmaları etkin bir şekilde sunabilmek, sentezleyebilmek ve yapıcı bir şekilde eleştirebilmek.   1, 2, 3 A,B,C,D
7. Ampirik bilimsel araştırma tecrübesi kazanmak.   1, 2, 3, A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yatırım öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma. Ders Kitabı 1-4. Bölümler
2 Yatırım öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma. Ders Kitabı 1-4. Bölümler
3 Risk ve getiri, yatırımcıların risk tercihleri, optimum portföyler, varlık dağılımı, risk paylaşımı. Ders Kitabı 5-7. Bölümler
4 Risk ve getiri, yatırımcıların risk tercihleri, optimum portföyler, varlık dağılımı, risk paylaşımı. Ders Kitabı 5-7. Bölümler
5 Endeks modelleri, CAPM, AT ve diğer risk-getiri modelleri. Ders Kitabı 8-10,13. Bölümler
6 Endeks modelleri, CAPM, AT ve diğer risk-getiri modelleri. Ders Kitabı 8-10,13. Bölümler
7 Etkin piyasalar ve davranış finansı: teknik analiz. Ders Kitabı 11-12. Bölümler
8 Sabit gelirli kıymetler, faizlerin vade yapısı, tahvil portföyleri, risk yönetimi. Ders Kitabı 14-16. Bölümler
9 Hisse senedi değerleme yaklaşımları, portföy performansı, uluslararası çeşitlendirme. Ders Kitabı 22,24-25. Bölümler
10 Hisse senedi değerleme yaklaşımları, portföy performansı, uluslararası çeşitlendirme. Ders Kitabı 22,24-25. Bölümler
11 Sınav  
12 Aktif Portföy Yönetimi Ders Kitaboı 26-28. Bölümler
13 Proje Sunumları  
14 Proje sunumları  
15 Sınav  

Kaynaklar

KAYNAKLAR  
Ders Kitabı Yatırımlar ve Portföy Yönetimi (Investments and Portfolio Management), Bodie, Kane, and Marcus, 9e, McGraw-Hill/Irwin.
Diğer Kaynaklar Ders websitesi, ders notları, ek makale seti, finansal piyasalar laboratuvarı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADEDİ KATKI YÜZDESİ
Projects        1 20
Midterms 1 40
Homework Assignments     6 40
Total   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1
  • Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.
      X    
2
  • öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
  X        
3
  • modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
      X    
4
  • yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.
    X      
5
  • yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
      X    
6
  • alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
    X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 10
Ödevler 6 10 60
Proje 1 10 10
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü      248
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.92
Dersin AKTS Kredisi     10