• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 549
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, yeni medya ışığında dijital medya planlama ve yönetimini irdeleyen bir derstir. Ders, öğrencileri sosyal medya yönetimi, pazarlama, planlama, marka tasarımı ve stratejileri, uygulamalı teknikler konularında bilgilenmelerini sağlar.

Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında gerçekleştirilen kuramsal ve saha araştırmaları aracılıyla, öğrencilerin dijital ortam planlama ve yönetimi alanında alt yapılarını oluşturmaları sağlanır. Öğrenciler gerçekleştirdikleri dijital medya projesi tasarımı ile de uygulamalı olarak sosyal medya alanında projelerin nasıl planlanıp yönetildiğini deneyimler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel pazarlama tekniklerini, teorik ve uygulamalı bilgileri tanımlar. 1 1,2,15 A,C,E
2. Dijital ortam planlaması ve yöntemlerini pratik eder. 2 1,2,15 A,C,E
3. Yeni medyada uygulanan iletişim tekniklerini ve stratejilerini ifade eder. 4 1,2,15 A,C,E
4. Kampanya analizleri, örnek olay çalışmaları ve araştırmalarla pazarlama iletişimini ilişkilendirir, ifade eder. 5 1,2,15 A,C,E
5. Yeni bir bakış açısıyla, yeni medya ile pazarlama iletişim teknikleri arasında bağlantı kurar. 6 1,2,15 A,C,E
6. Sosyal medya pazarlaması ile sosyal bir iş geliştirir. 4 1,2,15 A,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı ve konuya giriş  
2 Yönetimin Temel İlkelerinin Tanımı, Elektronik Medya Yönetimi.  
3 Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Rolleri.  
4 Dijital Medyada / Sosyal Medyada Planlama ve Yönetim  
5 Dijital Medyada Satış ve Pazar Analizi / Sosyal Web'de Etkileşim  
6 Sosyal Medya da Pazarlama İletişimi  
7 Pazarlama İletişimi Teknikleri, Yeni Medyada Stratejiler  
8 Ara Sınav  
9 Marka İletişimi / Örnek Olay Çalışması, Sosyal Medya Uygulamaları, Araştırma  
10 Örnek Olay Çalışması, Sosyal Medya Uygulamaları, Araştırma  
11 Örnek Olay Çalışması, Sosyal Medya Uygulamaları, Araştırma  
12 Örnek Olay Çalışması, Sosyal Medya Uygulamaları, Araştırma  
13 Araştırma / Final Projesi; Sunum.  
14 Araştırma / Final Projesi; Sunum.  
15 Araştırma / Final Projesi; Sunum.  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Pringle, P., Starr, M. (2006). Electronic Media Management. Fifth Edition. USA: Elsevier.

Küng, L. (2008). Strategic Management in the Media. London: SAGE.

Kotler, 9. (2005). A’dan Z’ye Pazarlama: Pazarlamayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken 80 kavram. İstanbul: Mediacat.

Peter, J. Paul (2001). Consumer Bahavior and Marketing Strategies. McGraw Hill. 6th edition

Diğer Kaynaklar Percy, Larry. (1997). Strategies for Implementing Integrated Marketing Communication Chicago. NTC Business Book.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.     X      
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.       X    
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü     224
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,96
Dersin AKTS Kredisi     9