• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 546
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, görsel dil ve imge yaratma aşamalarının incelenmesi, düşüncenin mesaj olarak iletilmesi, çeşitli tekniklerle imge üretme süreci ve 2B ve 3B tasarım alanlarını, araçlarını tanımaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders görüntülerin yaratılması süreci ve çeşitli teknikleri içerirken, düşüncenin mesaj olarak iletilmesini amaçlamaktadır. Ders dijital ortamda çeşitli üretim tekniklerini ve fotoğrafın da üretime katılmasıyla yaratıcı faaliyetleri ele almaktadır. Bu yönde bir çalışma öğrencilerin tasarım süreçlerinde, görüntü ve görsel dil oluşturma aşamalarını anlama ve incelemelerine yardımcı olmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dijital tasarım uygulamalarına ait kavramları, araçları tanımlar, açıklar, kavram ve araçlar arası bağlantı kurar. 1 1,2,15 A,C,E
2. Dijital tasarım uygulamalarını pratik eder. 2 1,2,15 A,C,E
3. Dijital tasarım uygulamalarını kullanarak yeni eğilimleri tanımlar. 3,6 1,2,15 A,C,E
4. Dijital tasarım uygulamalarıyla farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir, aldığı bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 4 1,2,15 A,C,E
5. Dijital tasarım uygulamaları kapsamında öğrendiklerini bitmiş proje olarak yapılandırır. 5,6 1,2,15 A,C,E
6. Dijital tasarım uygulama süreçleri, uygulama, fikir üretimi, sunuş, eleştiriden oluşan süreç bilgileri sorgular, eleştirir, kıyaslar. 7 1,2,15 A,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin içeriğinin anlatılması  
2 Dosya açma kapama, arayüz, araçlar üzerinden uygulama  
3 Tasarım Öğeleri: Renk, Çizgi, Şekil  
4 Tasarım Öğeleri: Mekan, Doku, Değer  
5 Tasarım İlkeleri: Denge, Kontrast  
6 Tasarım İlkeleri: Vurgu / Hakimiyet, Uyum  
7 3 Boyutlu Tasarıma Giriş  
8 Ara Sınav  
9 Alt Bölüm Yüzeyi  
10 Çizgiyi Uzatma ve Takip Etme  
11 3 Boyutlu Tasarım Alanında Modelleme, Sınıf Çalışması  
12 Partikül ve Dağıtım (Logo tasarımı)  
13 3B ve 2B Tasarım Alanını Birleştirme, Sınıf Çalışması  
14 Final Projesi  
15 Revizyon  
16 Final Sınavı  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı  (Ödev) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.     X      
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.       X    
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.     X      
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.     X      
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü     224
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,96
Dersin AKTS Kredisi     9