• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 555
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Sanat, bilim ve teknolojinin kültürel faaliyetler olduğundan hareketle, bu derste Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin yapacakları çalışmaların zenginliğini oluşturacak olan mikrobiyoloji, hayvanlar, bitkiler, ekoloji ve tıp ve beden konularından başlayarak kinetik, ses enstalasyonları ve robotlardan dijital bilişim sistemlerine/bilgisayarlara kadar geniş yelpazede konuların anlatılması ve analizi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Enformasyon Tasarımı dersi sanat, bilim ve teknolojinin kesişim noktasındadır. Sanat, bilim ve teknolojinin kültürel faaliyetler olduğundan hareketle, bu derste Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin yapacakları çalışmaların zenginliğini oluşturacak olan mikrobiyoloji, hayvanlar, bitkiler, çevrebilim ve tıp ve beden konularından başlayarak kinetik, ses enstalasyonları ve robotlardan dijital bilişim sistemlerine/bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede yer alan konular incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Enformasyon tasarımına ait kavramları, araçları tanımlar, açıklar, kavram ve araçlar arası bağlantı kurar. 1 1,2,15 A,C,D
2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi iletişim alanındaki farklı disiplinlere aktarır, teorik ve uygulamalı bilgileri dijital ortam aracılığıyla ifade eder, tasarlar. 2,4 1,2,15 A,C,D
3. Enformasyon tasarımıyla farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir, aldığı bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 5,7 1,2,15 A,C,D
4. Enformasyon tasarımı kapsamında öğrendiklerini bitmiş proje olarak yapılandırır. 6 1,2,15 A,C,D
5. Ders kapsamında öğrendiklerini sektöre uyarlar. 4,5,6 1,2,15 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması  
2 Enformasyon Tasarımının Kuramsal Temelleri

Enformasyon Tasarımı İçin Teori: Kaos, Düzen.

 
3 Biyoloji, Hayvanlar, Bitkiler, Ekoloji, Vücut ve VCD  
4 İnsan Merkezli Tasarım  
5 Enformasyon Tasarımı  
6 Bireysel Algı

Müze ve Diğer Kamusal Alanlarda Enformasyon Tasarımı

 
7 Düşünme, Planlama ve Sorunların Çözümü İçin Araçlar.

Üç Boyutlu Görsel Tasarım.

 
8  Ara Sınav  
9 Enformasyon Teknolojileri İçin Tasarım Etkileşim ve Anlam  
10 Yeni Medyada Belirsizlik  
11 Siberuzayın Gelişiminde Kişisel Yansımalar  
12 Enformasyon Sunumunu Rasyonelleştirme  
13 Görsel Düşünme Süreci  
14 Genel Tekrar  
15 Genel Tekrar  
16 Final Sınavı  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Robert Jackson, Richard Saul Wurman, Information Design, MIT Press, 2000, ISBN: 0262600358.

Stephen Wilson, Information Arts, MIT Press, 2003, ISBN: 0262731584.

Sandra Rendgen, Information Graphics, Taschen; Har/pstr M Edition, 2012, ISBN: 3836528797.

Joel Katz, Designing Information: Human Factors and Common Sense in Information Design, Wiley, ISBN: 111834197X.

Kim Baer, Information Design Workbook: Graphic Approaches, Solutions, and Inspirations, Rockport Publihers, 2010, ISBN-10: 1592536271.

Ronnie Lipton, Practical Guide to Information Design.

Colin Ware, Information Visualization, Third Edition: Perception for Design, Morgan Kaufmann, 2012, ISBN-10: 0123814642.

Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.       X    
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 3 6
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     174
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,96
Dersin AKTS Kredisi     7