• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COMM 580
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders, iletişim çalışmalarının farklı programlardaki lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırmalarını tasarlama, yazma, sunma ve yayımlamalarına yönelik güçlü bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, araştırma tasarımı, eleştirel okuma ve düşünme, argüman geliştirerek yazma, literatür taraması ve akademik yazım kurallarına uygun olarak kaynak kullanımı konularını içerek şekilde ileri yazma ve tartışma pratikleri geliştirilecektir. Bilimsel araştırmanın temelleri, akademik biçim ve üslup, araştırma etiği, başta tez çalışması olmak üzere bilimsel araştırma formatları dersin başlıca konularını oluşturacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 7: Beyin Fırtınası, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bir araştırmada bulunması gereken temel öğeler ışığında, bağımsız bir araştırma tasarlayabilir. 1, 2, 4, 5, 6, 10 1, 2 A, C
2) Araştırma amacı, kapsamı ve hipoteziyle uyumlu biçimde, veri toplar ve verileri analiz eder. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 7, 15 A, C
3) Kendi argümanlarını, literatür taraması üzerine ekleyerek bilgi gövdesi inşa edebilir. 1, 4, 5, 6 1, 2, 15 A, C
4) Yazdıklarını, içerik ve biçim açısından en uygun hale getirmek için gerekli düzeltmeleri yapabilir. 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 15 A, C
5) Ürettiği çalışmayı toplumsallaştırabileceği format ve platformları kavrar. 3, 7, 8, 10 1, 2, 7, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Creswell&Creswell Chpt 1
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Creswell&Creswell Chpt 1
3 Araştırma Konularının Belirlenmesi Creswell&Creswell Chpt 1
4 Sorunsalın, Araştırma Sorularının ve Hipotezin Belirlenmesi Creswell&Creswell Chpt 2, Chpt 7
5 Araştırmanın Varsayımlarının, Amacının ve Öneminin Belirlenmesi Creswell&Creswell Chpt 5
6 Araştırma Evreni ve Örneklem Creswell&Creswell Chpt 8, Chpt 9
7 Kavramsal ve Teorik Çerçeve Creswell&Creswell Chpt 6
8 Arasınav  
9 Araştırma Türleri ve Araştırma Tasarımı Creswell&Creswell Chpt 5
10 Veri Toplama Teknikleri I Creswell&Creswell Chpt 7
11 Veri Toplama Teknikleri II Creswell&Creswell Chpt 8
12 Veri Analiz Teknikleri I Creswell&Creswell Chpt 9
13 Veri Analiz Teknikleri Creswell&Creswell Chpt 10
14 Araştırma Önerilerinin Sunumu I Creswell&Creswell Chpt 5
15 Araştırma Önerilerinin Sunumu II Creswell&Creswell Chpt 5
16 Bir Araştırmadan Yayım Yapma Süreci Creswell&Creswell Chpt 10

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Creswell John W.&Creswell David J (2017). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks: Sage.
Diğer Kaynaklar Silvia, Paul (2007). Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition, 2009., How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing, APA, New York.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öneri metni oluşturulmasına yönelik haftalar ödevler
Sınavlar Arasınav, final.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ödev 9 30
Toplam   50
Final 1 50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         X  
2 Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.     X      
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.     X      
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.         X  
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.         X  
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak       X    
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.         X  
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak   X        
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         X  
10 Medya ve iletişimin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 16      3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 9 5 45
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     244
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,8
Dersin AKTS Kredisi     10