• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 554
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders, yaratıcı düşünce, yaratıcılığı geliştirme metotları, görselleştirme stratejileri, içerik seçimi, tasarlanan ürüne aktarımı ve tasarım bütünlüğünün sağlanmasında önemli olan içerik geliştirme konusunun anlatılması, analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Tasarım sürecinin bütünlüğünün sağlanmasında önemli olan içerik geliştirme, araştırma, yazma, toplama, organize etme ve bilgiyi basıma hazırlama süreci olarak tanımlanır. İçerik geliştirme bir bütün olarak yaratıcı düşünce, yaratıcılığı geliştirme metotları, görselleştirme stratejileri, içerik seçimi, tasarlanan ürüne aktarımı ve tasarım bütünlüğünün sağlanması süreçlerini içermektedir. Bu ders öğrencilerin, sosyal medya ışığında vaka çalışmaları aracılıyla pazarlama tekniklerini incelenmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, ders kapsamında elde ettikleri bilgileri kullanabilecekleri bir içerik geliştirme projesi tasarlayarak ve gerçekleştirerek alandaki becerilerini ortaya koyarlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel pazarlama teknikleri kavram ve teorilerini tanımlar. 1 1,2,6,15 A,C,D
2. Pazarlama iletişimi, planlama ve uygulama konularını tanımlar. 2 1,2,6,15 A,C,D
3. Yeni medyada uygulanan iletişim tekniklerini ve stratejilerini ifade eder. 4 1,2,6,15 A,C,D
4. Pazarlama iletişimini yeni medyaya örnek olay çalışmaları, kampanya analizine ve araştırmalara uyarlar. 5 1,2,6,15 A,C,D
5. Yeni medyayı pazarlama iletişim teknikleri ile yeni bir bakış açısıyla ilişkilendirir. 6 1,2,6,15 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel sunum ve dersin tanıtımı ve ders anlatımı.  
2 Medyanın Temel Prensiplerinin Tanımı, Kitle İletişim Araçları ve İçerik Geliştirme.  
3 İçerik Geliştirme ve Sosyal Medyayı Anlamak.  
4 İçerik Hiyerarşisi  
5 Parametreleri, nitelikleri ve kısıtlamaları anlama  
6 Tasarım için içerik geliştirme  
7 Tasarım için içerik geliştirme  
8 Ara Sınav  
9 Birçok medya için içerik geliştirme  
10 Birçok medya için içerik geliştirme  
11 Örnek olay çalışmaları, Kampanya analizi, araştırmalar  
12 Örnek olay çalışmaları, Kampanya analizi, araştırmalar  
13 Araştırma / Final Projesi; Sınıfta sunum.  
14 Araştırma / Final Projesi; Sınıfta sunum.  
15 Araştırma / Final Projesi; Sınıfta sunum.  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kotler, 9. (2005). A’dan Z’ye Pazarlama: Pazarlamayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken 80 kavram. İstanbul: Mediacat.

Peter, J. Paul (2001). Consumer Bahavior and marketing strategies. McGraw Hill. 6th edition.

Robert S. Weygant, (2011). BIM Content Development: Standarts, Strategies and Best Practices ISBN: 0470583576

Diğer Kaynaklar Percy, Larry. (1997). Strategies for implementing integrated marketing communication Chicago. NTC Business Book.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.     X      
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü     224
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,96
Dersin AKTS Kredisi     9