• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 558
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Derste, ışık, renk, kompozisyon, dijital video, dijital görsel efektler, hareketli grafikler, kurgu, bilgisayar destekli animasyon-grafikler vb. gibi konularda çeşitli yazılım ve donanımlar kullanılarak öğrencilerin çeşitli çalışmalar hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders, ışık, renk, kompozisyon, dijital video, dijital görsel efektler, hareketli grafikler, kurgu, bilgisayar destekli animasyon-grafikler vb. gibi konularda çeşitli yazılım ve donanımlar kullanılarak öğrencilerin çeşitli çalışmalar hazırlamalarına imkan tanıyacaktır. Böylece öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmaları sağlanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarım stüdyosuna ait kavramları, araçları tanımlar, açıklar, kavram ve araçlar arası bağlantı kurar. 1 1,2,15 A,C,D
2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi iletişim alanındaki farklı disiplinlere aktarır, teorik ve uygulamalı bilgileri dijital ortam aracılığıyla ifade eder, tasarlar. 2,4 1,2,15 A,C,D
3. Tasarım stüdyosuyla farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir, aldığı bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 7 1,2,15 A,C,D
4. Tasarım stüdyosu kapsamında öğrendiklerini bitmiş proje olarak yapılandırır. 5 1,2,15 A,C,D
5. Ders kapsamında öğrendiklerini sektöre uyarlar. 4,5,6 1,2,15 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açiklanmasi  
2 Uygulama Konusu Belirleme ve Araştırma I  
3 Uygulama I  
4 Uygulama I  
5 Uygulama Konusu Belirleme ve Araştırma II  
6 Uygulama II  
7 Uygulama II  
8 Ara Sınav  
9 Uygulama Konusu Belirleme ve Araştirma III  
10 Uygulama III  
11 Uygulama III  
12 Uygulama Konusu Belirleme ve Araştırma IV  
13 Uygulama IV  
14 Uygulama IV  
15 Genel Tekrar  
16 Final Sınavı  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.       X    
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 3 6
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     174
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,96
Dersin AKTS Kredisi     7