• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 547
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Tasarımı disiplinlerarası bir yaklaşım ile irdeleyen bu ders kapsamında, mimarlık, mühendislik, reklam, sinema, halkla ilişkiler gibi tasarımın kesiştiği alanlarda yaratıcı projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu ders çerçevesinde ürettikleri projeler ile görsel iletişim tasarımının çok disiplinli yapısını kavrarlar. 

Dersin İçeriği: 

Öğrenciler ders kapsamında tasarımı ve dijital tasarımı kuramsal temelde irdeledikten sonra fikir üretim, projelendirme, yaratım süreçlerini deneyimler, proje üretir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dijital tasarıma ait kavramları tanımlar. 1 1,2,15 A,C,E
2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi farklı disiplinlere uyarlar. 2,4 1,2,15 A,C,E
3. Tasarım elemanlarıyla farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir, aldığı bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 4,6 1,2,15 A,C,E
4. Disiplinlerarası yaklaşım kapsamında öğrendiklerini bitmiş proje olarak yapılandırır. 5 1,2,15 A,C,E
5. Fikir üretir, uygular ve sektöre uyarlar. 5 1,2,15 A,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması  
2 Tasarım ve Dijital Tasarımın Kuramsal Temeli  
3 Tasarım ve Dijital Tasarımın Kuramsal Temeli  
4 Disiplinlerarası Yaklaşım ve İletişim Tasarımı  
5 Disiplinlerarası Yaklaşım ve İletişim Tasarımı  
6 Araştırma Konusu Belirleme  
7 Araştırma/Projesi: Tartışma  
8 Ara Sınav  
9 Araştırma/Projesi: Tartışma  
10 Araştırma/Projesi: Konsept Geliştirme  
11 Tasarım Araştırma Konsept Geliştirme  
12 Tasarım Araştırma Konsept Geliştirme  
13 Tasarım Araştırma/Projesi. Sunum  
14 Tasarım Araştırma/Projesi. Sunum  
15 Tasarım Araştırma/Projesi. Sunum  
16 Final Sınavı  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.       X    
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.   X        
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü     224
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,96
Dersin AKTS Kredisi     9