• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 564
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Ders, ulusal ve yerel kalkınmada önemli katkı sağlayan yaratıcı endüstriler alanının tanımlanması, kültürel ve ekonomik boyutlarının incelenmesi ve görsel iletişim tasarımı kapasamında alanda araştırma ve projeler geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Yaratıcı endüstriler, bireysel yaratıcılık, yetenek ve beceriye dayanan, toplumlarda zenginlik ve iş olanakları potansiyeli oluşturan, ekonomik büyümeyi hızlandırıcı sektörler olarak tanımlanmakta, Reklamcılık, Mimarlık, Sanat ve Antika Pazarları, El Sanatları, Tasarım, Moda, Film ve Video, Oyun Sektörü, Müzik, Gösteri Sanatları, Yayıncılık, Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri, Televizyon ve Radyo alanları bu endüstriler içinde yer almaktadır. Ders, yaratıcı endüstrilerin uygulama, işleme ve idaresine odaklanır; uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte yaratıcı ve kültürel sektörler analiz edilerek değerlendirmeler ve araştırma sonuçları ortaya koyulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yaratıcı endüstriler alanının kapsamını tanımlar, dahil olan alt sektörleri ele alır, alanın kuramsal çerçevesini aktarır. 1,4 1,2,15 A,C,D
2. Tasarım ile sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi formüle eder, ilgili sektörler ile alanı ilişkilendirir. 4 1,2,15 A,C,D
3. Görsel iletişim tasarımı alanında kültür politik ve yönetimsel bakış becerisi geliştirir. 3 1,2,15 A,C,D
4. Alan kapsamında araştırma ve projeler planlar, organize eder ve yönetir. 6 1,2,15 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yaratıcı Endüstriler
2 Yaratıcı Endüstri Nedir? Yaratıcı Endüstriler Tanım
3 Yaratıcılık Ve İnovasyon Yönetimi Yaratıcılık ve İnovasyon
4 Kültür Endüstrisi: Kültür Ve Kültürel Üretim Teorileri Kültür Endüstrisi
5 Yaratıcı Ekonomide Güncel Konular Yaratıcı Ekonomi
6 Yaratıcı Gelecekler: Tasarım Endüstrisi Tasarım Endüstrisi
7 Yaratıcı Gelecekler: Reklam Endüstrisi Reklam Endüstrisi
8 Ara Sınav  
9 Yaratıcı Gelecekler: Medya Endüstrisi Medya Endüstrisi
10 Proje Geliştirme: Türkiye’de Yaratıcı Endüstriler Nasıl Geliştirilir? Proje Geliştirme
11 Proje Sunumu / Tartışma Proje Sunum
12 Proje Sunumu / Tartışma Proje Sunum
13 Proje Sunumu / Tartışma Proje Sunum
14 Proje Sunumu / Tartışma Proje Sunum
15 Proje Sunumu / Tartışma Proje Sunum
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Flew, Terry (2012). Creative Industries. Culture and Policy, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Diğer Kaynaklar Hesmondhalgh, David (2012). Cultural Industries, Institute of Communication Studies, University of Leeds, London, India: Sage Publications.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.         X  
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 3 6
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     174
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,96
Dersin AKTS Kredisi     7