• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 604
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste öğrencilerin proje konusuna yönelik araştırmalarının bulgularını ve tasarım bilgilerini ilişkilendirerek, buluşa ve yaratıcılığa yönelik deneysel-kavramsal tasarımlar gerçekleştirimeleri amaçlanır.

Dersin İçeriği: 

Belirlenen problemler hakkında araştırma dosyası oluşturur, deneysel tasarımlar ile çeşitli tasarım çözümleri üretirler. Bu çözümleri uygulayarak tasarım rasyonelleri ile sunarlar. Ayrıca öğrenciler tasarımları ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, yayınlara katılmak üzere cesaretlendirilirler. Artistik bir olgunlaşma süreci ile birlikte girişimci bir kimlik kazanarak uygulanabilecek işleri ile ilgili sunumlar yapar, sanatsal işleri ile sergilerde ve etkinliklerde yer alırlar. Ders grafik sanatlar ya da grafik tasarım alanında yüksek lisans öğrencilerinin yeni tasarım ve sanat yaklaşımları geliştirmesine yöneliktir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tasarım problemlerini çözme becerisi kazanmak 6, 8 1,2,3 A,C
Özgün sanatsal ifade biçimleri geliştirmek  1, 5 1,2,3 A,C
Tasarım süreci içinde yaratıcı çözümler üretmek amacıyla farklı malzemeleri kullanabilmek 7, 8  1,2,3 A,C
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 3, 10 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle yapılacak projelerle ilgili bilgi vermek  
2 Öğrencilerin konuyu kavraması için konu üzerinde yeni fikirlerin nasıl yaratılacağını konuşmak  
3 Kullanacağımız yönteme uygun malzemelerin tanıtılması  
4 Çeşitli malzemelerle deneysel çalışmalar üretmek   
5 Çeşitli malzemelerle deneysel çalışmalar üretmek  
6 Renklerle çalışmak  
7 Renklerle çalışmak  
8 Ara Sınav  
9 Yalınlığa varabilmenin problemlerini tartışmak  
10 Geleneksel malzemeleri teknolojinin imkanlarıyla birlikte kullanmak  
11 Geleneksel malzemeleri teknolojinin imkanlarıyla birlikte kullanmak  
12 Dijital çalışmalar yaratmak  
13 Çalışmaların sergi ve yarışmalar için hazırlanması  
14 Sunumlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %20
Seminer ve Sunum 3 %10
Proje 3 %10
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.     x      
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.         x  
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         x  
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.       x    
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.         x  
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev      
Seminer ve Sunum 3 30 90
Proje 3 40 120
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     612
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20,40
Dersin AKTS Kredisi     20