• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 614
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Öğrencinin sanat kuramları üzerine genel bilgi edinmesi, çağ ve dönem üslupları hakkında kıyaslayıcı bir yorum yeteneği kazanmasını, sanat yapıtlarını değerlendirirken kullanacağı terimleri doğru olarak kavramasını, özellikle de sanat yapıtını okuma becerisi edinmesini amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Sanat kuramları, çağ ve dönem üslupları konusunda bilgiler aktarılır. Aynı zamanda öğrenciyler eleştirel bir yaklaşımla çağdaş, popüler ve evrensel tasarım konuları değerlendirmesi yönünde teşvik edilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sanat tarihi ve sanat kuramları hakkında bilgi sahibi olma 3, 10 1,2,3 A,C
Sanat eserlerini yorumlama ve değerlendirme becerisi 8, 9 1,2,3 A,C
Sanat ve tasarım alanlarında araştırma yapma ve akademik yayın üretebilme 4, 10 1,2,3 A,C
Özgün sanatsal ifade biçimleri geliştirebilme 1, 6 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanatın tanımı  
2 Sanat ve estetik  
3 Sanat ve estetik  
4 Sanatçı, sanat eseri, yapıt ilişkisi  
5 Sanatçı, sanat eseri, yapıt ilişkisi  
6 Sanat ve Teknoloji  
7 Sanat ve Teknoloji  
8 Ara sınav  
9 Sanat kültür ilişkisi  
10 Sanat kültür ilişkisi  
11 Sanat eseri, müzeler ve sanat piyasası   
12 Sanat eseri, müzeler ve sanat piyasası  
13 Postmodernizm  
14 Postmodernizm  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum 4 %30
Proje    
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.     x      
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.         x  
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         x  
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.       x    
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.     x      
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 30 120
Proje      
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15