• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 613
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Tipografinin tarihi, terimleri, temel yazı karakterleri konusunda ileri seviye bilgiler vermek, araştırmaya ve dönemi ile ilişkilendirmeye yönlendirmek, deneysel projeler ışığında yaratıcı tipografik tasarım kriterlerini öğretmek amaçlanır.

Dersin İçeriği: 

Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemlerinin sorgulanması ve deneysel tipografik tasarımlar ile denenmesi.Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemlerinin sorgulanması ve deneysel tipografik tasarımlar ile denenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarım ve tipografinin temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 5, 3 1,2,3 A,C
Tasarım problemlerini yaratıcı biçimde çözebilme becerisi 6, 8 1,2,3 A,C
Tipografik tasarımlar aracılığıyla metinleri yorumlayabilmek  3, 10 1,2,3 A,C
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 7, 9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tipografiye Giriş  
2 Modern Sanat Bağlamında Tipografi   
3 Fütürist Tipografi: Marinetti, Apollinaire, Tzara, Zdanevich  
4 Yeni Tipografi: Harf, Metin, Deneysel Tipografik Sistemler ve Tipografide Sistem Kırma  
5 Tipografik Ekspresyonizm, İsviçre Tasarımı’, Uluslararası Tipografik Stil’, Wolfgang Weingart  
6 Postmodernizm: April Greiman, Neville Brody ve Face Dergisi, Emigre  
7 Max Kisman Kes/Kopyala/Yapıştır, Katherine Zask Parçala-Böl ve Yeni Anlamlar Çıkar, Stefan Sagmeister Style=Fart, M/M Paris (No Ghost Just A Shell, Alphabet)  
8 Tipografi ve İmgesel Dönüşüm (Tipografi Sanatı ile Senaryoların Kült Film Afişlerine Dönüştüğü 15 Çalışma Örneklemesi)  
9 Üçüncü Boyut Olarak Tipografi – Harf Tasarımı  
10 Tipografik Tasarımda Deneysel Yaklaşım (Afiş, Çift Sayfa Tasarımı, Kapak Tasarımı)  
11 Tipografide İmge, Duygu ve Coşku  
12 Tipografik İfade Biçimi Olarak Renk   
13 Organik Tipografi  
14 Kelimeleri Resme Dönüştürmek  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 %10
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 4 %30
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         X  
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         X  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.     X      
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.     X      
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         X  
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.         X  
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.         X  
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.       X    
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       X    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 30 120
Proje      
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15